Error: Meta data missing.
logo

Columns Judy Tromp & Renato Zanardi

hak en rein vos
hak en rein vos
Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen is een Nederlands notaris- en juridisch advieskantoor dat zich (mede) heeft gespecialiseerd op het gebied van testamenten, erfrecht en nalatenschapsafwikkeling voor Nederlanders met bezit in Spanje. Het kantoor is al méér dan tien jaar actief in Spanje, en beschikt over vestigingen aan de Costa Blanca (Albir) en de Costa del Sol (Marbella). Op de kantoren zijn achtentwintig mensen werkzaam, waaronder vier notarissen en vijf andere juristen. Twee van de notarissen en zes Nederlands én Spaans juridisch geschoolde medewerkers werken fulltime op de Spanje-afdeling. De advisering wordt verzorgd door de notarissen mr. J.T. (Judy) Tromp en mr. R.L. (Renato) Zanardi. Wekelijk publiceren zij columns voor diverse Nederlandstalige bladen in Spanje over hun specialisatie. Zie ook www.erfrechtinspanje.nl voor alle columns (meer dan honderd) en actualiteiten.

2017
testament twee trappen
(11) Een testament met twee trappen: voordelig in de ‘tweede ronde’ en bij de ‘tweede leg’ September 2017

De vorige twee columns gingen over de voor- en nadelen van het nalaten van ‘vruchtgebruik’ aan de echtgenoot. In deze column schenken we aandacht aan het tweetrapstestament: een testamentaire constructie die erfbelastingbesparing kan opleveren in de ‘tweede ronde’....

Klik hier om verder te lezen.
handelen-als-eigenaar
(10) “Ik ben vruchtgebruiker, maar mag handelen als eigenaar.” Augustus 2017

Zoals we al eerder hebben geschreven zijn niet de in een testament gebruikte termen doorslaggevend voor de rechtsgevolgen van dit testament, maar is doorslaggevend wat iemand blijkens de inhoud van zijn testament kennelijk heeft willen regelen.

Klik hier om verder te lezen.
vruchtgebruik echtgenoot
(9) Alleen een vruchtgebruik voor een echtgenoot? Slecht idee! Juli 2017

Hoe luidt het ideale langstlevende testament voor Nederlanders met bezit in Spanje? Dit is sterk afhankelijk van de concrete situatie: een adviseur moet de juiste vragen stellen om deze situatie goed in beeld te krijgen.

Klik hier om verder te lezen.
testament
(8) Echtgenoot en kinderen: (on)gelijk(e) erfdelen?Juni 2017

In onze beschouwingen over het ‘Spanjeproof’ langstlevende testament naar Nederlands recht gaan we het in deze column hebben over de erfdelen van de echtgenoot en de kinderen. De Nederlandse wet gaat uit van gelijke erfdelen. Bij testament kan hiervan worden afgeweken. Wanneer is dat een goed idee?

Klik hier om verder te lezen.
testament
(7) Waar teken je een ‘Spanje-Proof’ Testament? Mei 2017

Deze en de volgende column gaan over de vraag wat er nodig is voor een ‘Spanje-proof’ testament. Deze maand: waar moet dit testament worden getekend? In Spanje of in Nederland?...

Klik hier om verder te lezen.
testament
(6) Erfgenaam of legataris April 2017

In deze column gaat het over een stukje techniek in het Nederlandse erfrecht; over de verschillende manieren waarop een persoon in een testament kan worden aangewezen als gerechtigde tot een nalatenschap...

Klik hier om verder te lezen.
testament
(5) Nalatenschapsplanning met een Nederlands testament Maart 2017

In dit deel 5 verkennen wij de mogelijkheden om af te wijken van de wet, daar waar dit in een concrete situatie gunstig of gewenst kan zijn. De Nederlandse wet is namelijk grotendeels niet ‘dwingend’...

Klik hier om verder te lezen.
testament
(4) Verdelen van de huwelijksgemeenschap na overlijden Februari 2017

Wij hebben deze artikelenreeks over het ideale testament voor Nederlanders met bezit in Spanje vorige maand onderbroken om melding te kunnen maken van het belangrijke nieuws over de veranderingen van de erfbelastingvrijstellingen in de Comunidad Andalucía per 1 januari 2017...

Klik hier om verder te lezen.
testament
Vrijstellingen successiewet Comunidad Andalucia verhoogd! Januari 2017

De autonome regio (Comunidad) Andalucía in Spanje maakt op een eigenzinnige wijze gebruik van haar bevoegdheid om zelfstandig haar successiewet vast te stellen...

Klik hier om verder te lezen.