onderwijs-in-spanje-1

Onderwijs in spanje

Welke onderwijsvarianten bestaan er in Spanje?

  • In Spanje kunt u vanaf 3 jaar tot en met 18 jaar kiezen voor een staatsschool/lokale school (colegio/instituto público, Spaanstalig). Onder lokaal onderwijs verstaan we scholen die opleiden volgens een lesprogramma dat is voorgeschreven door het land van vestiging. Dit onderwijs is in Spanje gratis. U betaalt alleen een klein bedrag aan administratie- en materiaalkosten en u betaalt, indien uw kind hier gebruik van maakt, voor de warme lunch (comedor) en/of buitenschoolse activiteiten (actividades extra-escolares). Een mogelijk voordeel van het volgen van onderwijs aan een plaatselijke school is dat uw kind wellicht gemakkelijker wordt opgenomen in zijn/haar nieuwe sociale omgeving.

  • Een colegio of instituto concertado (gedeeltelijk gesubsidieerd door de staat) is in zekere zin ook een lokale school, een verschil is dat het schoolgebouw in veel gevallen geen eigendom is van de staat en dat de service wat breder is (de administratie- en materiaalkosten liggen dan ook hoger). Op deze scholen dragen kinderen een uniform. Engels wordt in veel gevallen intensiever aangeboden dan op de ‘gewone’ staatsscholen.

  • Daarnaast bestaan er Spaanse privéscholen (of anderstalige privéscholen, met als hoofdtaal bijv. Frans of Duits). Op deze scholen wordt tegenwoordig veel tweetalig onderwijs aangeboden. In de praktijk houdt dit meestal in dat er meerdere malen per week of dagelijks een dagdeel aan Engels wordt besteed en de rest van de tijd is de voertaal Spaans (of Frans of Duits,…). Sommige scholen zijn echt tweetalig en daar is de verhouding over het algemeen 60/40 %. De kosten per maand starten bij ongeveer 350 euro en lopen op naar gelang het leerjaar en afhankelijk van de extra activiteiten waar een leerling wel of niet gebruik van maakt. Ook de keuze voor wel of niet op school een warme lunch gebruiken is van invloed op het maandbedrag.

    Voor alle lokale scholen (público én concertado) en ook voor de Spaanse privéscholen geldt: óf de scholen bieden alleen basisonderwijs aan, óf de scholen verzorgen daarnaast de eerste vier jaar van het verplichte voortgezet onderwijs (ESO). Voor de laatste 2 jaar (niet verplicht) van het voortgezet onderwijs (Bachillerato) - voorbereidend op universitair onderwijs - moet in de meeste gevallen overgestapt worden naar een andere school.

  • Internationaal onderwijs
    Onder internationaal onderwijs verstaan we scholen die een internationaal curriculum aanbieden of die een curriculum bieden uit het land van herkomst. Internationale scholen worden bezocht door kinderen van verschillende nationaliteiten. De meeste internationale scholen zijn Engelstalig en het curriculum is doorgaans Amerikaans of Brits. Doordat de organisatie en het onderwijsaanbod van deze scholen lijken op die van het land van herkomst en de scholen meestal ook onderling vergelijkbaar zijn, is het voor een kind vaak makkelijker om van school te wisselen als zijn/haar ouders bijv. overgeplaatst worden naar een ander buitenland.  Wees erop bedacht dat de lesgelden hoog kunnen zijn (startend bij 500 euro, tot wel 900 euro per maand) en dat lang niet alle internationale scholen het tweetalig onderwijs waar ze mee adverteren, ook in de praktijk brengen. Op Wikipedia vindt u een uitgebreide lijst met internationale scholen over de hele wereld:  Lijst van internationale scholen.

Hoe werkt het puntensysteem op lokale scholen in Spanje?

In Spanje wordt bij de lokale scholen gewerkt met een puntensysteem. Op de site van de Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/autobaremo, kunt u door o.a. het woonadres in te vullen, zien hoeveel kans u hebt op aanname bij een bepaalde school.

Voor inschrijving dient u op een van de scholen die op uw lijst staat of via de site van de Junta het formulier 'admisión Anexo III' in tweevoud in te leveren, samen met kopieën van paspoorten/identiteitsbewijzen van het gezin, trouwboekje en bewijs van inschrijving bij de gemeente van de gezinsleden (certificado de empadronamiento en NIE). 
In het geval dat u kiest voor de optie 'school in werkomgeving' dient u ook bewijzen aan te leveren dat u daadwerkelijk in de schoolzone werkt.

In maart dient de inschrijving rond te zijn, in april/mei wordt bekend gemaakt op welke school uw kind geplaatst is.

Hoe is het Spaans schoolsysteem ingedeeld?

0-3 jarigen
Van 0-3 jaar kunnen kinderen 'educación infantil 1er ciclo' volgen op de 'guarderías', de kinderopvang (privé of via de staat). Vanaf twee jaar worden de kinderen bij de meeste 'guarderías' voorbereid op de toekomstige kleuterschool. De kosten hangen af van het inkomen van de ouder(s). Enkele privé-crèches worden ook gedeeltelijk gesubsidieerd door de staat.

3-6 jarigen (niet verplicht)
Van 3 tot 6 jaar gaan kinderen naar de kleuterschool (educación infantil 2º ciclo). Deze etappe is niet verplicht, maar eigenlijk maakt iedereen er gebruik van. Een kind dat geboren is in november kan starten zodra het twee jaar en tien maanden is. Er wordt tijdens deze jaren toegewerkt naar de fysieke, emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling van het kind. Het kleuteronderwijs is gratis (op een bijdrage voor boeken/materialen of comedor -overblijf met lunch- na), alleen bij instellingen die een combinatie van privé- en staatsschool zijn en die gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de staat (colegios concertados), wordt een ouderbijdrage gevraagd of de algemene kosten liggen hier gewoon wat hoger en je betaalt voor het verplichte uniform. In veel gevallen zijn de kleuterscholen gevestigd in hetzelfde gebouw als de basisschool.

6-12 jarigen (verplicht)
Tussen 6 en 12 jaar volgen kinderen basisonderwijs (primaria, 6 leerjaren). Deze onderwijsfase is verplicht en ook gratis als het een staatsschool betreft. 

Voortgezet onderwijs 1e vier jaar (verplicht)
De eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs (ESO) zijn ook verplicht. Tot 16 jaar volgen leerlingen twee fases van twee jaar. Ook dit onderwijs is gratis en geeft de leerling een basisopleiding: ofwel ter voorbereiding op hun baccalaureaat, ofwel om door te stromen naar een technische opleiding. 
Diverse scholen bieden alle onderwijsetappes aan: van kleuteronderwijs tot en met voortgezet onderwijs zestien jaar.

Voortgezet onderwijs na afronding ESO (niet verplicht)
Het 'Bachillerato' is niet verplicht en is bedoeld voor leerlingen van 16 tot 18 jaar die vervolgens willen doorstromen naar een universiteit. In de twee jaar dat een leerling 'Bachillerato' volgt kunnen specialisaties gekozen worden die de leerling voorbereiden op een vervolgstudie. 
In de meeste gevallen moeten de leerlingen deze laatste twee studiejaren op een andere school volgen dan die voor de 'ESO'. 

Waar kan ik nadere informatie opvragen over de diverse onderwijssystemen?

Naar welke examens wordt toegewerkt op de diverse scholen in Spanje?

Lees meer over de diverse examens waar naartoe gewerkt kan worden, afhankelijk van het gekozen onderwijssysteem: