Error: Meta data missing.
logo

Juridische Kennisgeving en Privacybeleid

Beleefdheidsvertaling, alleen de Spaanse versie van deze tekst is rechtsgeldig.

In overeenstemming met de Wet 34/2002, van 11 juli voor "Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico", informeren wij u dat TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L., gevestigd op Av. De Europa, Local 1 - 29360 Benalmádena (Málaga) en CIF nummer B92446061 in het Handelsregister van Málaga geregistreerd, "Tomo 3330, Libro 2242, Folio 78, Hoja MA-63923, Inscripción 1a", is de eigenaar van deze website.

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet 15/1999, de bescherming van persoonsgegevens, als u ons een e-mail sturen naar het adres daarin vermelde, of vul een formulier voor het verzamelen van gegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt, wordt opgenomen in het bestand dat verantwoordelijk is TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. voor het doel van het beheren van uw overleg, bieden onze diensten, een commerciële relatie te onderhouden en te sturen door een betekent onder meer door e-mail of andere vormen van elektronische communicatie, publiciteit of promotionele informatie over de producten of diensten van de bedrijfsinformatie.

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden en om hun recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving uit te oefenen, door te schrijven naar het volgende adres: Avenida De Europa, Local 1 - 29360 Benalmádena (Málaga) of e-mailadres info@kostanieuws.com

TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. staten hebben alle veiligheidsmaatregelen noodzakelijk en passend is om de bepalingen van het "Real Decreto 1720/2007" van 21 december aangenomen, houdende goedkeuring van de verordeningen ter uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is goedgekeurd en heeft alle technische middelen vastgesteld op haar beschikking om bedoeld om het verlies, misbruik, wijzigingen, ongeautoriseerde toegang of diefstal van data te voorkomen. vergemakkelijken

Alle inhoud op de website en in het bijzonder, merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, ontwerpen, teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, software of andere tekenen van industrieel en commercieel gebruik worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en intellectuele TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. Het is dan ook verboden en / of reproductie ervan te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap.

TORREQUEBRADA PROPERTIES AND GOLF, S.L. is niet verantwoordelijk voor de schending van de rechten van intellectuele eigendom van derden die kunnen voortvloeien uit de opneming in de website van merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, octrooien, ontwerpen, teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen of software van derden ogenschijnlijk houders daarvan worden opgenomen in de website.

De Gebruiker stemt ermee in om de inhoud van de website ijverig gebruiken, juist en rechtmatig en verbinden zich ertoe zich te onthouden van:
a) Gebruik van de inhoud voor doeleinden die in strijd zijn met de wet, moraal en goede gewoonten of de openbare orde.
b) Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, waardoor toegang van het publiek door middel van enige vorm van openbare communicatie, transformeren of de inhoud te wijzigen, tenzij u de vereiste toestemming van de eigenaar hebben verkregen.
c) Het gebruik van de inhoud van de website om reclame te sturen, communicatie voor direct marketing doeleinden of enig ander commercieel doel, ongevraagde berichten gericht aan een veelheid van mensen, ongeacht het doel, en zich te onthouden van de verkoop of dergelijke informatie anderszins openbaar maken.

In het geval van een conflict van welke aard dan ook, zullen beide partijen proberen tot een vreedzame oplossing te komen. Niet mogelijk is de Rechtbanken van Málaga zal bevoegd om de zaak te behandelen, zal niet beroep doen op enig ander rechtsgebied voor de actie.

WIE NIET AKKOORD GAAT MET DIT BELEID MAG GEEN GEGEVENS IN DEZE WEBSITE INVOEREN EN GEEN TOEGANG TOT DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE NEMEN.