1 op 8 vogelsoorten met uitsterven bedreigd

14 Juni 2018

1-op-8-vogelsoorten-met-uitsterven-bedreigd-1Winterkoninkjes, zwaluwen of een musje. Alledaagse vogels, vroeger hoorde en zag je ze overal, maar wanneer zag jij ze voor het laatst?

We moeten ons absoluut inspannen. Niet alleen voor de bijna uitgestorven vogels. Dat de algemene soorten achteruitgaan, is ook heel zorgelijk”, zegt Barend van Gemerden, medewerker van Vogelbescherming. Bijna driekwart van de 1.468 bedreigde vogelsoorten heeft te lijden onder landbouw, ontbossing en ‘binnendringende soorten’.

Bijvoorbeeld muizen, ratten en katten die door mensen op eilanden zijn geïntroduceerd en de vogelstand decimeren. “Dit is wel de trend die doorzet. Met een aantal soorten gaat het iets beter, maar over de hele lijn neemt de druk op vogelpopulaties alleen maar toe”, aldus Van Gemerden.

In Nederland lopen we echt voorop. Hier gaat het steeds beter met de waterkwaliteit. We hebben een voorbeeldfunctie, maar kijken we wereldwijd, dan is er nog heel veel werk aan de winkel. We exporteren onze kennis. De Waddenzee werkt bijvoorbeeld samen met soortgelijke gebieden in Korea.”

Meest voorkomend probleem is de landbouw, die wereldwijd vogelleefgebieden aanpast in productiegrond en daarbij nog eens giftige producten gebruiken waardoor het belangrijkste voer van veel vogels wordt vergiftigd.

Andere oorzaken zijn: ontbossing, jagen, klimaatverandering, huizenbouw en visserij wat dan weer slecht is voor de zeevogels. Alleen al rond de Middellandse Zee komen jaarlijks tussen 12 en 38 miljoen vogels om door stroperij.

Kosta redactie