20 februari - Werelddag van de sociale rechtvaardigheid

20 Februari 2018

20-februari-rechtvaardigheid-1Werelddag van de sociale rechtvaardigheid vindt plaats op 20 februari 2018. Het is een bewustwordingsdag die in 2009 door de Verenigde Naties (VN) in het leven werd geroepen en die tot doel heeft om de benadering van sociale rechtvaardigheid weer in gedachten te brengen. Een van de basisprincipes is de eerlijke verdeling van goederen. Sociale rechtvaardigheid is de basisvoorwaarde voor vrede en respect tussen de naties in een verbonden wereld.

Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid volgt elk jaar een ander onderwerp, maar het richt zich altijd op bepaalde thema's over onrechtvaardigheid op onze planeet die bestreden moeten worden. Voorbeelden van dergelijke onrechtvaardigheden tussen naties zijn mensenhandel, dwangarbeid of rechten op het werk. Een eerlijke globalisering moet eerlijke handel en arbeidsomstandigheden omvatten om menselijke uitbuiting en frustraties te voorkomen. Werelddag van sociale rechtvaardigheid ondersteunt eerlijke globalisering.

Kosta redactie