2.700 tachtigplussers werken nog

9 Februari 2018

2700-tachtigplussers-werken-nog-12.700 Nederlanders van tachtig jaar of ouder waren in september 2017 nog aan het werk. Dat komt neer op 0,35% van alle 80-plussers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de groep werkenden in deze leeftijdscategorie hebben er 2.300 een vast contract en 400 een flexibele arbeidsrelatie.

Drie keer zo veel mannen als vrouwen zijn na hun tachtigste verjaardag nog aan de slag. De meeste 80-plussers werken wel in deeltijd. Dat gaat op voor tweeduizend mensen, van wie de meesten niet meer dan twaalf uur per week werken. Daarmee zijn er dus zevenhonderd hoogbejaarde Nederlanders die voltijd doorwerken. Van deze groep doet 85% dat op een vast contract.

Werknemers van tachtig jaar of ouder komen in absolute aantallen het vaakst voor in de handel en de financiële dienstverlening. Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn sectoren waarin senioren relatief ondervertegenwoordigd zijn. Volgens die benadering zijn 80-plussers juist oververtegenwoordigd in het onroerend goed en de landbouw. Het CBS denkt dat vooral in die laatste bedrijfstak veel oudere mensen werken die geen opvolger kunnen vinden voor hun bedrijf.

Kosta redactie