5G gevaarlijk of niet?

23 Mei 2019

5g-gevaarlijk-of-niet-1Over 5G wordt de laatste tijd weinig gesproken, terwijl vooral in Engeland en Nederland de eerste stappen met het voorbereiden van de infrastructuur al begonnen zijn.

De vraag of 5G schadelijk voor de gezondheid is wordt door de Europese Unie, die dit project aandrijft, beantwoord met “Het ligt binnen de normen.”Wat is 5G?

5G is een afkorting voor 5e generatie. Ofwel het 5e generatie mobiele netwerk. De eerste generatie ofwel 1G werd geïntroduceerd in 1979, de tweede generatie (2G) in 1991, de bekendere derde generatie (3G), die vandaag de dag nog in gebruik is, in1998, 4G waar we allemaal gebruik van maken in 2009. En volgend jaar (2020) 5G.

De grootste veranderingen in al deze generaties zijn de hoeveelheid data die over het mobiele netwerk verstuurd kon worden. 2G maakte het mogelijk om SMS te versturen, 3G gaf ons internet (alhoewel zeer langzaam), 4G gaf ons snel internet, en 5G in theorie geeft ons super snel internet.

En van de belangrijkste factoren die het mogelijk maakt om een grote hoeveelheid data over het mobiele netwerk te versturen is de steeds toenemende mobiele frequentie van 800 MHZ bij 1G tot 2600 MHZ bij 4G en bij 5G krijgen we 3500 MHZ en 26000 MHZ.


Waarom zijn deze frequenties relevant?

Om het makkelijk te houden, hoe hoger de frequentie des te hoger de bandbreedte en de hoeveelheid aan data die verstuurd en ontvangen kan worden. Maar ook des te kleiner de afstand waarop de data verstuurd kunnen worden. Daarom komen ze bij de lancering van 5G ook met 3500 MHZ en 26000 MHZ. De afstand waarmee data met een frequentie van 26000 MHZ verstuurd kunnen worden zal niet meer dan een paar meter zijn. Echter zal de 3500 MHZ frequentie geschat tussen de 100 en 500 meter liggen. Wat natuurlijk betekent dat er door de telefoon bedrijven heel veel infrastructuur gelegd moet worden voordat 5G overal gedekt is.

Een goed voorbeeld is de standaard WIFI router die u bij u thuis staat. Deze heeft meestal 2 kanalen. Een 2.4 GHZ (2400 MHZ) en een 5 GHZ (5000 MHZ). De 5 GHZ wordt door sommige aanbieders ook wel WIFI+ genoemd.

Het 5 GHZ (WIFI+) is veel sneller, maar de afstand is beperkt, en de 2.4GHZ (normale WIFI) is langzamer maar de afstand is veel groter. Ook gaat de 2.4 GHZ makkelijker door “muren” heen. Alhoewel dit niet het zelfde is als mobiel internet en er nog meer factoren bij komen kijken is de basis hetzelfde.

Om dezelfde reden wordt bij 4G van meerdere frequenties gebruik gemaakt: 800 MHZ, 1800 MHZ en 2600 MHZ. Zo heeft u in de stad ofwel in het bereik van een GSM mast, snel internet door het gebruik van 2600 MHZ. Maar is het in de campo (ver van een GSM mast) nog steeds mogelijk te bellen en SMS’jes te versturen door het gebruik van een lagere frequentie die een grotere reikwijdte heeft. Ook is de hogere frequentie bij 5G relevant omdat men wordt blootgesteld aan een hogere dosis elektromagnetische straling.


WIFI en uw magnetron

Uw standaard WIFI thuis maakt gebruik van de zelfde frequentie als een magnetron, 2.4 GHZ. Dit kan voor storingen zorgen als u thuis 2.4 GHZ WIFI gebruikt. U zal niet de enige zijn die tijdelijk zijn internetverbinding verliest als de magnetron aan staat.

Het grootste verschil tussen uw WIFI router en uw magnetron, buiten het feit dat u met een WIFI router niets kunt opwarmen is de hoeveelheid Watt. De elektromagnetische straling in uw magnetron wordt gegenereerd door ongeveer 1000 Watt aan stroom, de straling van uw WIFI router door maar 0.1 Watt.

Op het internet doet al een tijdje een grap de ronde dat je een ei kunt koken met 2 mobiele telefoons. Zonder het te proberen is met zekerheid te zeggen dat het niet mogelijk is. De elektromagnetische straling van een mobiele 3G telefoon (zoals in de grap is te zien) is veel lager dan die van onze WIFI router. Anderzijds zou het in theorie wel mogelijker moeten zijn met genoeg routers, we hebben dan wel minimaal een paar duizend nodig.


Onderzoek naar de gevaren van 5G

Dat elektromagnetische straling (EMR) schadelijk voor de gezondheid kan zijn staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat is de vraag welke hoeveelheid straling nu precies schadelijk kan zijn. Volgens het ICNIRP waar het Europese parlement hun beslissing op baseert, is het onwaarschijnlijk dat 5G schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft zolang de blootstelling onder de thermische grenswaarde is. Om dat wat te verduidelijken: zolang u niet te veel opwarmt door de straling kan het waarschijnlijk geen kwaad! De studie waarop de ICNIRP deze uitspraak baseert laat echter te wensen over. Moeten we nu genoegen nemen met zo`n uitspraak als het om onze gezondheid gaat?

Er zijn uiteraard genoeg andere studies die we kunnen bekijken. Tevens moeten we hier kijken naar onderzoek van andere technologieën die gebruik maken van vergelijkbare frequenties als 5G. Maar welke studie nemen we serieus, welke studies zijn onpartijdig, en welke studie levert concreet bewijs?

U kunt zich wel voorstellen dat een goed wetenschappelijk onderzoek veel geld kost, meestal te beginnen met een paar miljoen. Bij deze dure onderzoeken is bijna altijd een belangenconflict aanwezig. Dit is ook bij het onderzoek van de ICNIRP niet uit te sluiten.

Nog een probleem bij vele onderzoeken is dat ze vaak een fictieve situatie onderzoeken. Er wordt dan in een laboratorium gebruik gemaakt van een constante elektromagnetische frequentie, in tegenstelling tot pulsen. En ook de duur en de totale blootstelling aan deze elektromagnetische straling is van invloed. Nu kan het zijn dat 1 WIFI router bij u thuis geen gezondheidsschade veroorzaakt. Maar hoe zit het als je in een flat woont en al je buren ook zo`n ding hebben. Dan kan het al makkelijk zijn dat u 25 WIFI signalen ontvangt. Waarbij nog de telefoons (4G) komen, dus die 25 worden al snel 100. En dan hebben we de rest van de apparaten niet eens mee gerekend. Een tablet, koelkast met WIFI, lampen die van kleur veranderen met WIFI, televisie met WIFI, computer met WIFI, wasmachine met WIFI, in bijna alle moderne apparaten zit tegenwoordig WIFI. Zo kunnen die 100 zonder te overdrijven al snel in 1000 veranderen.

Ook worden studies vaak van tafel geveegd omdat ze niet “genoeg bewijzen” leveren. Wat niet betekent dat de studie geen bewijzen levert. Kijk eens naar een officieel (wetenschappelijk) onderzoek over de gezondheidsgevolgen van uitlaatgassen. We kunnen die zo interpreteren dat men tot de conclusie komt dat uitlaatgassen absoluut niet schadelijk voor de gezondheid zijn, met de uitzondering dat het bij kinderen die aan te veel uitlaatgassen worden blootgesteld astma kan veroorzaken.

Er zijn verschillende betrouwbare collegiaal getoetste onderzoeken, waaronder die van de NTP, die bewijzen dat een hoge dosis elektromagnetische straling, te vergelijken met 2G en 3G harttumoren veroorzaakt bij mannelijke ratten. Ook veroorzaken ze schade aan het hersenweefsel bij zowel mannelijke als vrouwelijke ratten. Ratten zijn uiteraard geen mensen, maar insecten zijn ook geen ratten. Een paar ratten minder lijkt mij niet zo`n groot probleem, maar hoe zit het met bijen, andere belangrijke insecten en kleine dieren?

Het is vanzelfsprekend dat dit soort studies niet zomaar op mensen wordt uitgevoerd en helemaal al niet op kleine kinderen en baby’s (die nog gevoeliger zijn voor straling).


Acht potentiële gevaren van Wi-Fi en mobiele telefoons:

  • Het draagt bij tot de ontwikkeling van slapeloosheid
  • Het kan de normale cellulaire ontwikkeling bij kinderen verstoren
  • Het beïnvloedt celgroei (in planten)
  • Het kan de hersenfunctie ontsporen
  • Het vermindert de hersenactiviteit bij vrouwen
  • Het neutraliseert sperma
  • Het kan de vruchtbaarheid beïnvloeden
  • Het veroorzaakt hartstress


Bovenstaande 8 gevaren zijn gebaseerd op studies van gerespecteerde wetenschappers. Daarnaast is het ook belangrijk te melden dat het hier gaat over 3G en 2.4 GHZ WIFI, en dus niet 4G en 5 GHZ WIFI, of het komende 5G netwerk wat nog meer straling veroorzaakt en vele malen schadelijker kan zijn.

Gezien alle deze studies, en nog veel meer, is het niet verwonderlijk dat in meerdere landen zo`n duizend wetenschappers protesteren tegen 5G. Hun algemene standpunt is dat er eerst verder onderzoek moet worden gedaan! Zolang er geen verder onderzoek wordt gedaan dat leidt tot het uitsluiten van de gevaren is het geen goed idee de hele wereld aan deze elektromagnetische straling bloot te stellen.


5G komt of u het nu wilt of niet

Maar niet in Brussel als het aan de minister van milieu, Céline Fremault van de CDH ligt. Waarom niet in Brussel als het volgens uitspraak van de Europese Unie veilig is?

Hopelijk blijft het niet bij Brussel. Maar met een miljarden industrie die maar blijft aandringen op het invoeren van 5G zullen we er in 2020 waarschijnlijk allemaal aan moeten geloven.

Wat betreft het gezondheidsrisico van 5G en de technologie die we reeds allemaal gebruiken ziet het er niet goed uit. We kunnen zonder twijfel zeggen dat 5G en zelfs 4G niet goed voor de gezondheid is, de vraag blijft echter, in welke mate?

Ron Kuijsters Tokos