8 December, een Spaanse feestdag en geen Nederlandse...

10 December 2017

8-december-een-spaanse-feestdag-1

Kent u het plaatsje Oud-Empel? Nee? Wel, dat is absoluut geen schande want vóór de gemeentelijke herindeling heette dit Brabantse dorpje nog gewoon Empel.

Vandaag de dag is Empel een dijkdorp in de gemeente ‘s- Hertogenbosch. Het is officieel een wijk van het stadsdeel Maaspoort. Oud-Empel behoorde tot 1 april 1971 bij de gemeente Empel en Meerwijk die in dat jaar is opgegaan in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Tot de Tweede Wereldoorlog heette het dorpje simpelweg Empel. Een klein dorpje met twee straten, vijftig inwoners, een kerk en een kroeg.

Dat u het niet kent is normaal en het zal nog minder bekend zijn bij de Spanjaarden. Toch was het hier waar in 1585 een wonder plaatsvond waarvan we vandaag de dag nog steeds de consequenties zien en waardoor het Spaans leger nog ieder jaar op 8 december herdenkt!

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog slaat de Spaanse veldheer Francisco Arias de Bobadilla zijn kampement op in de Bommelerwaard. Het is een zeer koude winter en er is een groot gebrek aan droge kleding en voedsel. De veldheer en zijn manschappen zijn de wanhoop nabij en de luitenant-generaal van de Staatse troepen, Filips van Hohenlohe-Neuenstein, stelt de Spanjaarden voor zich over te geven.

Het antwoord is zeer duidelijk: liever eerzaam dood dan oneerzaam gevangen.
Van Hohenlohe is woest en geeft zijn troepen de opdracht om de dijken door te steken.

Al gauw staat bijna de gehele Bommelerwaard onder water en er zit voor het Spaanse leger niets anders op dan zich terug te trekken op het enige niet ondergelopen stukje land dat nog over is: het dorpje Empel.
Vijf dagen zitten de Spanjaarden er vast, omsingeld door tien Staatse oorlogsschepen.

De Spaanse troepen graven zich in, waarbij één van de soldaten op het schilderij van de Inmaculada Concepción (de onbevlekte ontvangenis) stuit. Dit voorval ziet Bobadilla als een teken van God en hij zorgt dat er een mis wordt opgedragen op een geïmproviseerd altaar.
Met resultaat, zo lijkt wel. Een wonder geschiedt; er komt een strenge vorst opzetten waardoor de Staatse schepen gedwongen worden om zich terug te trekken en waardoor Bobadilla en zijn manschappen over het ijs kunnen vluchten.
Ze voeren een verrassingsaanval uit op de Nederlanders en behalen al snel de overwinning.

Nog diezelfde dag benoemt Bobadilla de Inmaculada de Concepción tot beschermvrouwe van het Spaanse leger.
In 1644 wordt diezelfde Onbevlekte Ontvangenis zelfs benoemd tot de beschermvrouwe van Spanje. Aan haar hebben we dus deze vrije dag te danken op 8 december

Kosta redactie