A la holandesa

8 Juli 2018

a-la-holandesa-1

Het autorijden in Spanje vergt enig aanpassingsvermogen van ons noorderlingen en enig begrip voor de Spaanse volksaard is dan zeker van nut. Om te beginnen zijn de verkeersregels hier praktisch hetzelfde als in de rest van Europa. Dat je daar vaak weinig van merkt, ligt aan de interpretatie van deze regels.

Vooral in Andalusië moet men bedenken dat verkeersdeelnemers hun sociale vaardigheden niet thuis laten zodra ze achter het stuur van een auto plaats nemen. Binnen de bebouwde kom is het dan ook heel gewoon dat, ongeacht de verkeerssituatie, vaak gestopt wordt zodra een bekende in het gezichtsveld verschijnt. Het raampje wordt geopend voor een kort gesprek over gezondheidstoestand, familie en aanverwante zaken, maar waag het niet binnen een paar seconden nerveus te claxonneren.

Men wordt geacht de wegversperrende automobilist, minstens een halve minuut de tijd te geven om beleefdheden maar ook grappen en grollen uit te wisselen met de hem bekende voetganger. Als u hem die tijd niet gunt wordt dat gezien als een gebrek aan goede manieren uwerzijds.

Het aangeven van richting wordt meestal als onnodig beschouwd en dat heeft volgens mij te maken met het feit dat de Spanjaard de openbare ruimte beschouwt als zijn woonkamer of tuin waarin hij zich ook vrij en onbekommerd kan voortbewegen. Als men daar een beetje rekening mee houdt, wordt het verblijf in Spanje en de deelname aan het openbaar verkeer een stuk aangenamer. ’s Lands wijs, ’s lands eer is hier zeker van toepassing.

Wat helaas vaak ernstige gevolgen kan hebben is de onbekommerde wijze waarop automobilisten hun portier openen, d.w.z. zonder te kijken of het achteropkomend verkeer hier hinder van ondervindt. Dit is eveneens te verklaren met het Spaanse gebruik van de openbare ruimte, want thuis opent en sluit men toch ook gedachteloos de deuren.

A la holandesa is de benaming die nu gebruikt wordt om een veilige manier van het openen van een autoportier onder de aandacht van de bevolking te brengen. Op de foto’s is te zien dat op foto 3 de bestuurder door met de rechterhand het portier te openen min of meer gedwongen wordt achterom te kijken, waardoor onnodige aanvaringen met achteropkomend verkeer vermeden worden.

Deze handeling kwam voor het eerst in de publiciteit in de VS toen in 2016, na de dood van een fietser, de gepensioneerde arts Michael Charney een campagne startte om Amerikanen bekend te maken met wat hij noemde “The Dutch Reach”. Langzamerhand wordt die nu dus met de naam “A la holandesa” ook in Spanje aanbevolen.

Berry J. Prinsen