Aankomst inmigranten veroorzaakt conflict tussen betrokken overheden

19 November 2018

aankomst-inmigranten-veroorzaakt-conflict-1

Voor de eerste keer zijn in Málaga inmigranten bij aankomst per boot niet direct van boord gehaald. Van de 386 inmigranten zijn de vrouwen en kinderen van boord gehaald terwijl de mannen op het schip moesten blijven. De reden hiervoor was dat de stad geen opvangmogelijkheden meer voor handen had.

De gemeente en de centrale overheid verwijten elkaar een gebrek aan samenwerking op dit gebied. Er wordt zelfs gesproken over het “faillissement” in vertrouwen tussen de instituties. De wethouder van Sociale zaken van Málaga verwijt de centrale overheid te weinig te zijn voorbereid, een slechte coördinatie en het gebrek aan middelen om te kunnen handelen. Ook is er onvoldoende politie beschikbaar om de vluchtelingenstroom goed te kunnen begeleiden.

Daags eerder werd er al een vluchtelingenboot die was aangekomen in Málaga doorgestuurd naar San Roque omdat de stad de vluchtelingen niet meer aankon.

Kosta redactie