Aantal Engelse residenten in Málaga stijgt voor het eerst sinds 2013

13 Mei 2019

aantal-engelse-residenten-in-malaga-stijgt-1Vooruitlopend op de Brexit is het aantal Engelsen dat zich als resident inschreef voor het eerst sinds 2013 weer gestegen.

Eind 2018 stonden er 47.193 Engelsen als resident geregistreerd in de provincie Málaga. In totaal staan er 252.362 buitenlanders als resident geregistreerd.

De Engelsen hebben het grootste aandeel hierin, gevolgd door de Marokkanen met 32.781 residenten. Het aantal Marokkanen is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Tien jaar geleden waren het er nog 24.300.

Het aantal Chinezen is de laatste tien jaar verdubbeld van 3.922 in 2008 naar 8.417 aan het eind van 2018. Het aantal Duitsers is sterk afgenomen van 14.678 in 2008 naar 9.500 residenten in 2018.

Kosta redactie