Hoe dien je accountancy boeken en jaarrekeningen in Spanje?

12 Februari 2018

accountancy-boeken-en-jaarrekeningen-1Bedrijven in Spanje moeten elk jaar hun boekhouding indienen en de jaarrekening neerleggen bij het handelsregister.
Dit moet binnen 4 maanden na het afsluiten van het boekjaar van de vennootschap gebeuren. Komt het boekjaar van het bedrijf overeen met het kalenderjaar, dan loopt die termijn dus tot 30 april 2018.

Het volgende moet worden ingediend:

* Het financiële dagboek. Dit bevat in chronologische volgorde alle bedrijfsgebeurtenissen in een vooraf bepaald boekhoudkundig formaat.
* Het inventarisboek en de jaarrekeningen: Hierin staat informatie over het bedrijf, de evolutie en de situatie aan het einde van het jaar. Samen bevatten ze de volgende documenten:

  • Balans van de begin- en eindsituatie (1 januari en 31 december)
  • Winst- en verliesrekening (saldo van de inkomsten en uitgaven)
  • Driemaandelijks saldo

De Spaanse accountancy boeken kunnen op telematische wijze, digitaal of beide worden ingediend. Op papier is uitgesloten. Bovendien dienen ze voor respectievelijk 4 en 6 jaar worden bijgehouden vanaf de laatste post in de boekhouding.

De Spaanse jaarrekeningen worden ook ingediend bij het handelsregister. Dit gebeurt binnen een maand na goedkeuring op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op zijn beurt binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar plaatsvindt.
De jaarrekeningen bevatten de de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting.

Heeft u vragen of twijfels over deze materie of wenst u fiscaal- en boekhoudkundig advies voor uw bedrijf, neem dan vrijblijvend contact op met Welex, uw meertalige advocaten en economen te Marbella.

Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es