Acinipo, de overblijfselen van een Romeinse stad

15 Oktober 2018

acinipo-de-overblijfselen-van-een-romeinse-stad-1

De eerste sporen van menselijke aanwezigheid op de plek waar nu de ruïnes te zien zijn van Acinipo, zo’n 12 km ten noordwesten van Ronda, zijn die van de Iberiërs, de verzamelnaam voor verschillende volkeren die rondom 3000 v. Chr. vanuit Noord-Afrika het Iberisch schiereiland binnentrokken.

Vervolgens bewoonden ook de Phoeniciërs dit kalksteen plateau op een hoogte van bijna 1.000 meter boven de zeespiegel. Gezien de strategische ligging is het dan ook niet vreemd dat de Romeinen hier in het midden van de eerste eeuw v. Chr. de ommuurde stad Acinipo bouwden.

Een ondergronds waterbassin zorgde destijds voor het benodigde water en er was zelfs een theater met 2.000 zitplaatsen. Die zitplaatsen waren rechtstreeks uitgehouwen uit de rotsachtige ondergrond en de vrijgekomen rotsblokken werden gebruikt voor de muur van het theater en de huizen. Het theater is een van de oudste en best bewaarde in zijn soort op het Iberisch schiereiland.

acinipo-de-overblijfselen-van-een-romeinse-stad-2

Monumentale gebouwen en een eigen munt wezen op het belang van deze stad die reeds vermeld werd door de Romeinse geschiedschrijver Plinius de Oudere. De resten van een typisch Romeinse badinrichting zijn nu nog duidelijk herkenbaar, maar verder is weinig overgebleven van wat eens een welvarende stad was met ooit 10.000 inwoners. Na de derde eeuw werd Acinipo overvleugeld door Arunda zoals Ronda destijds genoemd werd en in de vierde eeuw raakte de plaats verder in verval. Uiteindelijk werd Acinipo in de zevende eeuw definitief verlaten.

Men dacht vroeger dat Acinipo de oorspronkelijke plaats was van Ronda, wat de toevoeging Ronda La Vieja verklaart die nog steeds gebruikt wordt. Pas in 1967 begon men met een serieus archeologisch onderzoek, maar tot het begin van de jaren zeventig kon je overal nog frank en vrij rondlopen. Het was dan ook vrij makkelijk om op eigen houtje rond te struinen op zoek naar waardevolle en minder waardevolle brokstukken uit het verleden. Inmiddels wordt het gebied door een degelijk hekwerk gevrijwaard van ongewenste bezoekers.

De toegang is gratis maar de bezoekuren zijn slechts van 09.00 tot 14.30 uur en na 14.00 uur worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten. Op maandag en dinsdag is alles zelfs gesloten. Het archeologisch onderzoek is voorlopig stilgezet wegens een gebrek aan liquide middelen. Men kan zich afvragen waarom geen entreegelden geheven worden, maar berust dan in de veelal onbegrijpelijke handelwijze van politici.

Doordeweeks komen dagelijks zo’n 40 à 50 bezoekers, het merendeel buitenlanders, en tijdens de weekeinden tussen de 200 en 400 mensen, overwegend Spanjaarden. Behalve een blik op het verleden verschaft het hoogste punt van dit gebied u een schitterend uitzicht over niet minder dan drie provincies, te weten Málaga, Sevilla en Cádiz.

In het Palacio de Mondragón in Málaga kunt u objecten bekijken die archeologen tot nu toe gevonden hebben, zoals geglazuurde scherven en allerlei aardewerk en zelfs een munt met de afbeelding van een korenaar en daaronder de naam Acinipo.

Om er te komen neemt men vanaf Ronda de A-374 richting Sevilla. Na 2 km, op km 108, slaat men rechtsaf naar Setenil om na 8 km Acinipo te bereiken, gelegen aan de linkerkant van de weg.

Berry J. Prinsen