Wijzigingen in de Andalusische successie- en schenkingsrechten

7 December 2017

andalusische-successie-en-schenkingsrechten-1Op 20 september 2017 werd er door de wetgever een historische wijziging doorgevoerd met betrekking tot de successie- en schenkingsrechten in Andalusië. De centrale regering draagt deze staatsbelasting over aan de autonome regio's in Spanje. Hiermee financieren de regio's hun regionale gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid.

Door de belastinghervorming van de Andalusische overheid vindt er een aanzienlijke verlaging plaats van bovengenoemde belasting. Bovendien hoeven directe erfgenamen, dus kinderen van overleden ouders, geen erfbelasting meer te betalen. Het gaat in dit verband om een vrijstelling voor directe erfgenamen van 99% van de belasting over erfenissen van minder dan 1 miljoen euro voor directe erfgenamen. Erfgenamen met een erkende arbeidsongeschiktheid van 33% of hoger krijgen een lagere belastinggrondslag.

Ook inzake schenkingsrechten is er een en ander gewijzigd. Schenkingen tot 1 miljoen euro van ouders aan kinderen die gericht zijn op het oprichten van bedrijven of creëren van banen worden vrijgesteld van belasting. Deze maatregel raakt niet alleen Andalusiërs, maar geldt ook voor iedereen met een eigendom of een bedrijf in Andalusië. Daarmee hoeft 95% van de mensen die onderhevig zijn aan deze belasting niet meer te betalen.

Het is belangrijk te melden dat het nog om een regelgevende wijziging gaat en nog niet om een wet. Daarom is de volgende regel nog steeds van toepassing: Erft u tot 250.000 euro van een direct familielid, dan hoeft u géén erfbelasting te betalen. De totale erfenis moet worden verdeeld over alle erfgenamen. Als een vader bijvoorbeeld zijn vier kinderen 1 miljoen euro nalaat, hoeven die vier kinderen afzonderlijk niets te betalen. Gaat het om hogere bedragen, dan geldt wel de belastingverplichting.

Heeft u nog vragen over de successie- en schenkingsrechten in Andalusië of over nalatenschappen in het algemeen, neem dan nu contact op met ons advocatenkantoor en team van economen van Welex in Marbella. Zij zijn u graag van dienst bij deze en andere juridische en fiscale kwesties.

Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es