Columns Judy Tromp & Renato Zanardi

4 Mei 2018

columns-judy-tromp-en-renato-zanardi-1Hak & Rein Vos is een Nederlands notaris- en juridisch advieskantoor dat zich (mede) heeft gespecialiseerd op het gebied van testamenten, erfrecht en nalatenschapsafwikkeling voor Nederlanders met bezit in Spanje.

Het kantoor is al méér dan tien jaar actief in Spanje, en beschikt over vestigingen aan de Costa Blanca (Albir) en de Costa del Sol (Marbella). Op de kantoren zijn achtentwintig mensen werkzaam, waaronder vier notarissen en vijf andere juristen.

De advisering wordt verzorgd door de notarissen mr. J.T. (Judy) Tromp en mr. R.L. (Renato) Zanardi.

www.erfrechtinspanje.nl


Het Tweetrapstestament
het-tweetrapstestament-2021
Juridisch

Het Tweetrapstestament

28 Maart 2021

Bij een tweetrapstestament is de echtgenoot in eerste instantie de enige erfgenaam. De kinderen zijn dan (nog) geen erfgenamen....

Het Nederlandse standaard-testament: ook goed in Spanje? (deel 3)
standaard-testament-ook-goed-in-spanje-deel-3
Juridisch

Het Nederlandse standaard-testament: ook goed in Spanje? (deel 3)

5 December 2020

Regelmatig zeggen onze cliënten dat zij een “standaard langstlevende testament” hebben. Wij vragen dan altijd wélk langstlevende testament zij dan precies hebben....

Het Nederlandse standaard-testament: goed of niet goed voor Spanje (deel 2)
standaard-testament-goed-of-niet-deel-twee
Juridisch

Het Nederlandse standaard-testament: goed of niet goed voor Spanje (deel 2)

24 Oktober 2020

In Nederland spreekt men vaak over een ‘standaard langstlevende testament’. Maar zijn deze Nederlandse standaardtestamenten ook geschikt voor Nederlanders wonende of met bezit in Spanje?...

Het Nederlandse standaard-testament: goed of niet goed voor Spanje
standaard-testament-goed-niet-goed-spanje
Juridisch

Het Nederlandse standaard-testament: goed of niet goed voor Spanje

1 Oktober 2020

In Nederland noemen we een langstlevende testament vaak een ‘standaardtestament’. Echtparen die zich hierover laten voorlichten komen er echter vaak achter dat er bij hen toch een of meer bijzondere aandachtspunten zijn....

Misverstanden bij het maken van testamenten door Nederlanders met bezit in Spanje
misverstanden-testamenten-nederlanders-bezit-spanj
Juridisch

Misverstanden bij het maken van testamenten door Nederlanders met bezit in Spanje

24 Augustus 2020

In onze praktijk zie ik vaak voorbeelden van een testament dat door de overledene is opgemaakt met alle goede intenties, maar dat totaal niet de (fiscale) gevolgen heeft die de overledene in gedachten had....

Spaans bezit, dus Spaans testament?
spaans-bezit-spaans-testament
Juridisch

Spaans bezit, dus Spaans testament?

1 Augustus 2020

De laatste weken hebben wij veel nalatenschappen in behandeling gekregen waarbij de Nederlandse overledene een Spaans testament had laten opmaken....

Het plannen en afwikkelen van nalatenschappen naar Nederlands recht
afwikkelen-nalatenschappen-naar-nederlands-recht
Juridisch

Het plannen en afwikkelen van nalatenschappen naar Nederlands recht

22 Mei 2020

Nederlanders mogen op grond van het Nederlandse erfrecht voor een groot deel zelf bepalen hoe de inhoud van hun testament moet luiden.In andere Europese landen is deze vrijheid er vaak niet....

Mag de langstlevende alles opmaken? - vervolg
mag-de-langstlevende-alles-opmaken-vervolg
Juridisch

Mag de langstlevende alles opmaken? - vervolg

27 April 2020

In de zaak die voor de rechter kwam heeft een dochter in verband met het overlijden van haar moeder een niet-opeisbare vordering gekregen op haar vader, zulks op grond van het langstlevende testament dat moeder een aantal jaren daarvoor had opgemaakt....

Nalatenschap met Spaanse goederen
nalatenschap-met-spaanse-goederen
Juridisch

Nalatenschap met Spaanse goederen

23 Februari 2020

Erfgenamen in een nalatenschap naar Nederlands recht met Spaanse vermogensbestanddelen denken meestal dat de afwikkeling voornamelijk in Spanje moet plaatsvinden. Dit is echter maar deels waar....

Kind in de bijstand: een ‘bijstandproof’ testament
kind-in-de-bijstand-een-bijstandproof-testament
Juridisch

Kind in de bijstand: een ‘bijstandproof’ testament

15 Oktober 2019

Als een kind bijstandsgerechtigd is, bestaat het risico dat zijn bijstandsuitkering wordt verlaagd dan wel beëindigd als hij iets erft, waarmee die erfenis...

Overgedragen Spaanse Woning aan de kinderen
overgedragen-spaanse-woning-aan-de-kinderen
Juridisch

Overgedragen Spaanse Woning aan de kinderen

30 Juli 2019

Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag wat fiscaal gunstiger is: overdragen van de Spaanse woning aan de kinderen bij leven (via verkoop of schenking) of ....

De voetangels en klemmen van Huwelijkse Voorwaarden
de-voetangels-en-klemmen-van-huwelijkse
Juridisch

De voetangels en klemmen van Huwelijkse Voorwaarden

21 Mei 2019

Op 1 januari 2018 is de ‘beperkte huwelijksgemeenschap’ de standaard geworden voor mensen die zonder het maken van huwelijkse voorwaarden in het huwelijk ....

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland
de-heffing-van-erfbelasting-deel-2
Juridisch

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland

24 Februari 2019

In de vorige column hebben wij besproken dat voor de heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland van belang is wie de erfgenaam is en wat er door de erfgenaam wordt geërfd. Deze maand bespreken wij wat het belang is van de plaats waar iemand iets erft...

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland
de-heffing-van-erfbelasting-in-spanje-en-nederland
Juridisch

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland

24 Januari 2019

De te betalen erfbelasting is afhankelijk van welke persoon erft, wat die persoon erft en waar deze persoon erft. In deze en de volgende column wordt de heffing van erfbelasting belicht vanuit deze drie invalshoeken. Daarbij moet worden bedacht dat er spr...

Testament in Spanje Deel 1: Onterven van kinderen
onterven-van-kinderen
Juridisch

Testament in Spanje Deel 1: Onterven van kinderen

18 Augustus 2018

Voordat ouders overgaan tot het onterven van een kind is er meestal heel wat voorgevallen. Voor ouders is dit vaak een moeilijke en pijnlijke beslissing. En toch komt het steeds vaker voor. In deze column en de volgende gaan we het hebben over de mogelijk...

Levenstestament in Spanje Deel 9: Het “tijdig advies en toezicht op de gevolmachtigde”
levenstestament-in-spanje-deel-9
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 9: Het “tijdig advies en toezicht op de gevolmachtigde”

18 Juli 2018

In dit deel van de columnreeks over levenstestamenten schrijven we voor de laatste keer over de casus van Sjoerd en Wilma. Het gaat deze keer om de noodzaak van een tijdig en kwalitatief goed advies en over het toezicht op ....

Levenstestament in Spanje Deel 8: Het “weggeven van vermogen”
levenstestament-in-spanje-deel-8
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 8: Het “weggeven van vermogen”

25 Juni 2018

In deel 8 van deze columnreeks gaan we verder met de casus van Sjoerd en Wilma over de rol en mogelijkheden van een levenstestament. Dit keer gaat het om besparing op Sjoerds eigen bijdrage in de kosten van zijn verblijf in het verpleeghuis. ....

Levenstestament in Spanje Deel 7: Nalatenschapsplanning III
levenstestament-in-spanje-deel-7
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 7: Nalatenschapsplanning III

19 Mei 2018

In deze column gaan we weer verder met de casus van Sjoerd en Wilma, over de rol en mogelijkheden van een levenstestament bij nalatenschapsplanning. ....

Levenstestament in Spanje Deel 6
levenstestament-in-spanje-deel-6
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 6

22 April 2018

In deze column gaan we verder met de casus van Sjoerd en Wilma uit de vorige column die ging over de rol en mogelijkheden van een levenstestament bij nalatenschapsplanning. De notaris heeft met Sjoerd en Wilma een paar uitgebreide gesprekken gevoerd om al...

Levenstestament in Spanje Deel 5
levenstestament-in-spanje-deel-5
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 5

23 Maart 2018

In deze column en de volgende column over het levenstestament wordt ingegaan op de mogelijkheden die het levenstestament biedt op het gebied van nalatenschapsplanning (Estate planning)....

Nieuwe vrijstellingen voor de heffing van erfbelasting in Andalucía!
heffing-van-erfbelasting
Juridisch

Nieuwe vrijstellingen voor de heffing van erfbelasting in Andalucía!

17 Februari 2018

Per 1 januari 2018 hebben ouders die erven van hun (klein)kinderen, echtgenoten die van elkaar erven, en kinderen en kleinkinderen die van hun (groot)ouders erven in Andalucía recht op een ....

Levenstestament in Spanje – deel 4
levenstestament-in-spanje-deel-4
Juridisch

Levenstestament in Spanje – deel 4

6 Februari 2018

Bij het benoemen van een gevolmachtigde is het raadzaam om daarbij vast te leggen dat deze gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen. In onze praktijk zien wij helaas ....

Levenstestament in Spanje – deel 3
levenstestament-in-spanje-deel-3
Juridisch

Levenstestament in Spanje – deel 3

7 Januari 2018

Stel dat u wilsonbekwaam wordt, en wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. In die situatie moet wellicht ook worden nagedacht over wat er in zo’n situatie met uw inboedel en uw huisdieren moet gebeuren. De verkoop van de ....

Levenstestament in Spanje - deel 2
levenstestament-in-spanje-deel-2
Juridisch

Levenstestament in Spanje - deel 2

5 December 2017

Zoals aangekondigd in deel 1 zullen wij in de volgende columns een casus schetsen waaruit blijkt welke regelingen kunnen worden getroffen in een levens- testament, en hoe de gang van zaken is bij gebruik daarvan ....

Levenstestamenten in Spanje - deel 1: Inleiding
levenstestament-in-spanje-deel-1
Juridisch

Levenstestamenten in Spanje - deel 1: Inleiding

2 November 2017

Deze maand starten we met een columnserie over een specifiek onderwerp. Deze serie zal gaan over levenstestamenten en de werking van ....

Het flexibele keuzetestament - Het ideale testament voor de Nederlander in Spanje
het-flexibele-keuzetestament
Juridisch

Het flexibele keuzetestament - Het ideale testament voor de Nederlander in Spanje

17 Oktober 2017

We eindigen deze artikelenreeks met het ideale langstlevende testament voor de Nederlander die in Spanje woont en/of daar bezit heeft. In Nederland noemen we dit testament een keuzetestament. Beide echtgenoten maken een dergelijk testament ten behoeve van...

Papieren erfdelen kinderen gaan vóór legaat tweede echtgenoot
kinderen-gaan-voor-legaat-tweede-echtgenoot
Juridisch

Papieren erfdelen kinderen gaan vóór legaat tweede echtgenoot

2 Juni 2015

Als iemand overlijdt met achterlating van echtgenoot en kinderen, en met een Nederlands langstlevende testament, dan krijgt de echtgenoot alle eigendommen op naam....

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en bij testamenten
een-ongeluk-in-klein-hoekje
Juridisch

Een ongeluk zit in een klein hoekje, en bij testamenten

2 Mei 2015

Het maken van testamenten wordt enorm onderschat. Dat blijkt vooral in landen waar testamenten (ook) onderhands kunnen worden gemaakt, aan de keukentafel  ...

Het Internationale Levenstestament
het-internationale-levenstestament
Juridisch

Het Internationale Levenstestament

2 April 2015

Een levenstestament is niet alleen interessant voor Nederlanders die in Nederland wonen, maar ook voor de vele Nederlanders die in Spanje wonen....

Spaanse successiewet gewijzigd!
spaanse-successiewet-gewijzigd
Juridisch

Spaanse successiewet gewijzigd!

1 Maart 2015

Op 3 september jl. heeft het Europees Hof van Justitie voor eens en altijd korte metten gemaakt met de ongelijke behandeling tussen residenten en niet-residenten in de Spaanse erfbelastingheffing....

Een internationaal huwelijk – welke erfrecht
een-internationaal-huwelijk-welke-erfrecht
Juridisch

Een internationaal huwelijk – welke erfrecht

2 Februari 2015

Kan de buitenlandse echtgenoot ook een rechtskeuze uitbrengen voor het Nederlands erfrecht, en een langstlevende testament maken naar Nederlands model?...

Erfrecht en erfbelasting bij Nederlanders met bezit of woonachtig in Spanje
erfbelasting-bij-nederlanders-met-bezit-in-spanje
Juridisch

Erfrecht en erfbelasting bij Nederlanders met bezit of woonachtig in Spanje

1 Januari 2015

De gemiddelde leeftijd van de Nederlander die woonachtig is in of bezit heeft aan de Costa del Sol is immers hoog, en het financiële impact van het overlijden van die Nederlander is vaak groot....