Columns Judy Tromp & Renato Zanardi

4 Mei 2018

columns-judy-tromp-en-renato-zanardi-1Hak & Rein Vos is een Nederlands notaris- en juridisch advieskantoor dat zich (mede) heeft gespecialiseerd op het gebied van testamenten, erfrecht en nalatenschapsafwikkeling voor Nederlanders met bezit in Spanje.

Het kantoor is al méér dan tien jaar actief in Spanje, en beschikt over vestigingen aan de Costa Blanca (Albir) en de Costa del Sol (Marbella). Op de kantoren zijn achtentwintig mensen werkzaam, waaronder vier notarissen en vijf andere juristen.

De advisering wordt verzorgd door de notarissen mr. J.T. (Judy) Tromp en mr. R.L. (Renato) Zanardi.

www.erfrechtinspanje.nl


Overgedragen Spaanse Woning aan de kinderen
overgedragen-spaanse-woning-aan-de-kinderen
Juridisch

Overgedragen Spaanse Woning aan de kinderen

30 Juli 2019

Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag wat fiscaal gunstiger is: overdragen van de Spaanse woning aan de kinderen bij leven (via verkoop of schenking) of ....

De voetangels en klemmen van Huwelijkse Voorwaarden
de-voetangels-en-klemmen-van-huwelijkse
Juridisch

De voetangels en klemmen van Huwelijkse Voorwaarden

21 Mei 2019

Op 1 januari 2018 is de ‘beperkte huwelijksgemeenschap’ de standaard geworden voor mensen die zonder het maken van huwelijkse voorwaarden in het huwelijk ....

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland
de-heffing-van-erfbelasting-deel-2
Juridisch

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland

24 Februari 2019

In de vorige column hebben wij besproken dat voor de heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland van belang is wie de erfgenaam is en wat er door de erfgenaam wordt geërfd. Deze maand bespreken wij wat het belang is van de plaats waar iemand iets erft...

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland
de-heffing-van-erfbelasting-in-spanje-en-nederland
Juridisch

De heffing van erfbelasting in Spanje en Nederland

24 Januari 2019

De te betalen erfbelasting is afhankelijk van welke persoon erft, wat die persoon erft en waar deze persoon erft. In deze en de volgende column wordt de heffing van erfbelasting belicht vanuit deze drie invalshoeken. Daarbij moet worden bedacht dat er spr...

Testament in Spanje Deel 1: Onterven van kinderen
onterven-van-kinderen
Juridisch

Testament in Spanje Deel 1: Onterven van kinderen

18 Augustus 2018

Voordat ouders overgaan tot het onterven van een kind is er meestal heel wat voorgevallen. Voor ouders is dit vaak een moeilijke en pijnlijke beslissing. En toch komt het steeds vaker voor. In deze column en de volgende gaan we het hebben over de mogelijk...

Levenstestament in Spanje Deel 9: Het “tijdig advies en toezicht op de gevolmachtigde”
levenstestament-in-spanje-deel-9
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 9: Het “tijdig advies en toezicht op de gevolmachtigde”

18 Juli 2018

In dit deel van de columnreeks over levenstestamenten schrijven we voor de laatste keer over de casus van Sjoerd en Wilma. Het gaat deze keer om de noodzaak van een tijdig en kwalitatief goed advies en over het toezicht op ....

Levenstestament in Spanje Deel 8: Het “weggeven van vermogen”
levenstestament-in-spanje-deel-8
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 8: Het “weggeven van vermogen”

25 Juni 2018

In deel 8 van deze columnreeks gaan we verder met de casus van Sjoerd en Wilma over de rol en mogelijkheden van een levenstestament. Dit keer gaat het om besparing op Sjoerds eigen bijdrage in de kosten van zijn verblijf in het verpleeghuis. ....

Levenstestament in Spanje Deel 7: Nalatenschapsplanning III
levenstestament-in-spanje-deel-7
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 7: Nalatenschapsplanning III

19 Mei 2018

In deze column gaan we weer verder met de casus van Sjoerd en Wilma, over de rol en mogelijkheden van een levenstestament bij nalatenschapsplanning. ....

Levenstestament in Spanje Deel 6
levenstestament-in-spanje-deel-6
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 6

22 April 2018

In deze column gaan we verder met de casus van Sjoerd en Wilma uit de vorige column die ging over de rol en mogelijkheden van een levenstestament bij nalatenschapsplanning. De notaris heeft met Sjoerd en Wilma een paar uitgebreide gesprekken gevoerd om al...

Levenstestament in Spanje Deel 5
levenstestament-in-spanje-deel-5
Juridisch

Levenstestament in Spanje Deel 5

23 Maart 2018

In deze column en de volgende column over het levenstestament wordt ingegaan op de mogelijkheden die het levenstestament biedt op het gebied van nalatenschapsplanning (Estate planning)....

Nieuwe vrijstellingen voor de heffing van erfbelasting in Andalucía!
heffing-van-erfbelasting
Juridisch

Nieuwe vrijstellingen voor de heffing van erfbelasting in Andalucía!

17 Februari 2018

Per 1 januari 2018 hebben ouders die erven van hun (klein)kinderen, echtgenoten die van elkaar erven, en kinderen en kleinkinderen die van hun (groot)ouders erven in Andalucía recht op een ....

Levenstestament in Spanje – deel 4
levenstestament-in-spanje-deel-4
Juridisch

Levenstestament in Spanje – deel 4

6 Februari 2018

Bij het benoemen van een gevolmachtigde is het raadzaam om daarbij vast te leggen dat deze gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen. In onze praktijk zien wij helaas ....

Levenstestament in Spanje – deel 3
levenstestament-in-spanje-deel-3
Juridisch

Levenstestament in Spanje – deel 3

7 Januari 2018

Stel dat u wilsonbekwaam wordt, en wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. In die situatie moet wellicht ook worden nagedacht over wat er in zo’n situatie met uw inboedel en uw huisdieren moet gebeuren. De verkoop van de ....

Levenstestament in Spanje - deel 2
levenstestament-in-spanje-deel-2
Juridisch

Levenstestament in Spanje - deel 2

5 December 2017

Zoals aangekondigd in deel 1 zullen wij in de volgende columns een casus schetsen waaruit blijkt welke regelingen kunnen worden getroffen in een levens- testament, en hoe de gang van zaken is bij gebruik daarvan ....

Levenstestamenten in Spanje - deel 1: Inleiding
levenstestament-in-spanje-deel-1
Juridisch

Levenstestamenten in Spanje - deel 1: Inleiding

2 November 2017

Deze maand starten we met een columnserie over een specifiek onderwerp. Deze serie zal gaan over levenstestamenten en de werking van ....

Het flexibele keuzetestament - Het ideale testament voor de Nederlander in Spanje
het-flexibele-keuzetestament
Juridisch

Het flexibele keuzetestament - Het ideale testament voor de Nederlander in Spanje

17 Oktober 2017

We eindigen deze artikelenreeks met het ideale langstlevende testament voor de Nederlander die in Spanje woont en/of daar bezit heeft. In Nederland noemen we dit testament een keuzetestament. Beide echtgenoten maken een dergelijk testament ten behoeve van...