Alles wat u moet weten over de Beckham-wet in Spanje

16 Januari 2019

de-beckham-wet-in-spanje-1Het Koninklijk Besluit 687 uit het jaar 2005 staat bekend als de Beckham-wet in Spanje. David Beckham was een van de eersten die profiteerde van dit speciale fiscale regime. Hij werd als een niet-ingezetene belast terwijl hij in dienst was bij een bedrijf in Spanje.

Op basis van de Beckham-wet kunnen natuurlijke personen die in Spanje belastingplichtig worden als gevolg van hun verblijf in Spanje, ervoor kiezen om de inkomstenbelasting voor niet-residenten te betalen.
Voor deze optie kan worden gekozen gedurende het belastingtijdvak waarin hij of zij  fiscaal resident wordt in Spanje, evenals voor de daarop volgende vijf belastingjaren. Wel moeten aan de volgende vereisten worden voldaan:

A) Dat hij of zij gedurende de tien jaren voorafgaand aan het jaar waarin hij of zij naar Spanje kwam, geen resident is geweest in Spanje.

B) Dat de vestiging in Spanje plaatsvindt op basis van een van de volgende omstandigheden:

B1) Als gevolg van een arbeidsovereenkomst, uitgezonderd de speciale arbeidsrelatie van professionele atleten gereguleerd door het Koninklijk Besluit 1006/1985, van 26 juni.

B2) Als gevolg van de verwerving van de status van beheerder van een vennootschap in welk kapitaal hij niet deelneemt of, integendeel, wanneer door de deelname in het kapitaal de vennootschap niet beschouwd wordt als een verbonden vennootschap in de termijnen bepaald in artikel 18 van de wet op de vennootschapsbelasting.

C) Dat hij of zij geen inkomsten verkrijgt die beschouwd zouden worden als verkregen door een Vaste Vestiging in Spanje.
Om in aanmerking te komen voor deze speciale regeling, moet model 149 worden ingediend bij de belastingdienst. De aangifte van de buitenlandse inkomstenbelasting vindt plaats via model 151.
 
Wat zijn de verschillende belastingtarieven die van toepassing zijn op het inkomen dat wordt verkregen door belastingplichtigen van de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen?

  • In het algemeen is het belastingtarief voor het jaar 2016 en volgende jaren 19% voor residenten van de EU, IJsland en Noorwegen en 24% voor de rest van de  belastingbetalers.
  • Wat dividenden betreft, is het belastingtarief voor 2016 en volgende jaren 19%.
  • Met betrekking tot rente en andere inkomsten verkregen uit de overdracht van eigen vermogen aan derden, bedraagt ​​het belastingtarief voor 2016 en volgende jaren 19%.
  • Pensioenen en andere dergelijke uitkeringen ontvangen door natuurlijke personen in Spanje die niet-resident zijn – ongeacht de persoon die het recht op ontvangst heeft gegenereerd – worden belast volgens de volgende schaal.
  • Vermogenswinst die voortvloeit uit de overdracht van onroerend goed wordt belast tegen het tarief dat geldt in het jaar waarin het inkomen is opgebouwd in 2016 en vanaf dat moment 19%.

Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es