Ecologie van de IJssel

9 December 2017

ecologie-van-de-ijssel-1

De ecologie van de Nederlandse rivier de IJssel tussen Dieren en Kampen is weer op orde. Waterschap Vallei en Veluwe heeft in opdracht van Rijkswaterstaat ruim zeven jaar gewerkt aan een beter milieu voor dieren en planten in en langs de rivier. Het project heeft tussen de 35 en 40 miljoen euro gekost.

In 2009 bleek dat de IJssel niet voldeed aan de Europese normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dieren en planten die in en langs de rivier voor hoorden te komen, waren verdwenen. Dat kwam voornamelijk doordat de IJssel zo geschikt mogelijk was gemaakt voor binnenvaart van de Rijn naar het IJsselmeer.

Het waterschap heeft nu op elf plekken nevengeulen aangelegd langs de snelstromende rivier. In die geulen stroomt het water langzamer, waardoor vissen en andere waterdieren daar kunnen schuilen. Basaltblokken tussen de kribben in de rivier zijn weggehaald zodat planten op de oevers kunnen wortelen.

Tijdens het werk bleek al dat de maatregelen succes hebben, want verdwenen soorten als de beschermde barbeel (een karperachtige vis), bevers en de kwartelkoning (een vogel) zijn terug, aldus het waterschap.

Kosta redactie