Een kijkje in de financiële keuken van Europa

20 Mei 2019

een-kijkje-in-de-financiele-keuken-van-europa-1Dankzij de Europese Unie kunnen wij als ingezetenen vrij reizen binnen de unie en ons zonder al te veel problemen vestigen in een ander land zoals ik en velen onder u in Spanje hebben gedaan. Toch komt er steeds meer kritiek op het functioneren van de EU. Politieke stromingen die “terug naar vroeger” willen zijn in opkomst en de Brexit is daar tot nog toe het meest excessieve voorbeeld van.

De motivaties om de EU te verlaten zijn verschillend; voor de een gaat het om immigratie en vluchtelingenbeleid, voor de andere om de Europese bemoeizucht en ook wordt Europa als geldverslinder gezien en zou “al het geld uit het rijke noorden naar het arme zuiden” gaan. Ik zet voor u de inkomsten en uitgaven over de periode 2013 tot en met 2017 eens op een rij.

In de periode van 2013 tot en met 2017 betaalden de landen die deelnemen aan de unie 657,7 miljard euro waarvan de unie weer 583,4 miljard euro investeerde in de deelnemende landen. De grootste bijdragen werden geleverd door Duitsland (135,7 miljard), Frankrijk (104,90 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (82,9 miljard). De vijfde plaats wordt, na Italië (79,4 miljard) ingenomen door Spanje met 53,7 miljard euro. Dit is op zich niet onlogisch want dit zijn ook de grootste landen in de unie (naar inwoneraantal). Wellicht is het daarom interessant om ook eens te kijken wie per inwoner, ofwel het BNP (Bruto Nationaal Product), het meeste betaalt.

Gemiddeld dragen de landen 0,92% van het BNP bij aan de unie. België is daarbij de grootste betaler met 1,31% van met BNP, gevolgd door Nederland met 1,19% van het BNP. Oostelijk gelegen staten als Litouwen (1,06%), Bulgarije (1,04%) en Slovenië (1,04%) leveren op zich ook een grote bijdrage wanneer men kijkt naar het percentage, maar aangezien de economieën veel kleiner zijn gaat het ook om veel minder geld. Bulgarije kwam met 2,3 miljard op tafel terwijl België 27,1 miljard voldeed en Nederland 33,6 miljard.

Gekeken naar het BNP van alle deelnemende landen betaalde juist het afvallige Verenigd Koninkrijk het minste geld. Slechts 0,72% van het BNP dat toch wel schril afsteekt ten opzichte van grootbetalers België en Nederland. Spanje betaalt per saldo met 0,99% ook meer dan het gemiddelde. Maar klopt het nu dat al het geld naar het arme zuiden gaat?

Ten dele wel maar ten dele ook niet. Griekenland (8,3 miljard betaald, 31,3 miljard ontvangen), Spanje (53,7 betaald, 59,7 ontvangen) en Portugal (8,5 betaald en 20,9 ontvangen) zijn er financieel niet op achteruit gegaan. Italië daarentegen betaalde 79,4 miljard en kreeg daar “slechts” 55,5 miljard voor terug.

Als we weer kijken naar het BNP van de landen schiet Hongarije er ver boven uit met ontvangen gelden van 5,0% van het BNP. Juist in Hongarije wordt ernstig getwijfeld aan de juiste bestedingen van de gelden. De Europese Unie heeft feitelijk geen macht om binnen een land toe te zien hoe de gelden besteed worden. Wanneer er dus een corrupte overheid zit (wat nu wat betreft Hongarije toch wel min of meer vast staat) verdwijnen gelden in de zakken van politici, ambtenaren of aan de bedrijven die de aanbestedingen krijgen. Hongarije staat bekend als het meest corrupte land binnen de unie. Maar ook buurland Bulgarije dat 4,92% van het BNP krijgt van de unie (ten opzichte van een bijdrage van 1,04) staat ook niet echt bekend om haar transparante beleid. Litouwen (4,17%) en Polen (3,39%) sluiten de lijst van grootontvangers. De inwoners van het Verenigd Koninkrijk zagen het minste terug van hun bijdrage (0,29%) gevolgd door Nederland (0,3%) en Zweden (0,34%).

Persoonlijk ben ik een voorstander van de EU, zonder de EU woonde ik nu waarschijnlijk niet in Spanje en dankzij de EU kunnen mijn kinderen hier zonder problemen naar school. Wanneer ik hier echter een bankoverval pleeg ga ik naar de gevangenis en wellicht zou dat ook eens moeten gelden voor corrupte politici en overheden in het oosten van de unie. Dan gaan we met zijn allen vast een mooiere toekomst tegemoet.

Bron: EU Annual Finance Reports

Raul Boer