Een opmerkelijke vondst

22 Januari 2018

een-opmerkelijke-vondst-1Bij de restauratie van een hol Christusbeeld dook ter hoogte van Jezus’ achterwerk een interessant tijdsdocument op. Daar lagen twee blaadjes papier, langs beide zijden met de hand beschreven.

Een priester schetst daarin het leven in de 18de eeuw, met heel waarschijnlijk de bedoeling een “tijdcapsule” voor latere generaties na te laten. De bewuste houten “Cristo del Miserere” is afkomstig uit de kerk Santa Águeda in Sotillo de la Ribera.

De auteur is ene Joaquín Mínguez, kapelaan van de kathedraal van El Burgo de Osma in 1777. Hij schrijft over de tijd waarin hij leeft. Hij vermeldt koning Carlos III en enkele gezagsdragers. Hij beschrijft wat er in de regio geoogst wordt: tarwe, rogge, gerst en haver, en wijndruiven. Hij heeft het over de ziektes van zijn tijd, zoals malaria en tyfus, en over de populairste ontspanning voor het volk: kaart-, bal- en caféspelen.

Dat het gerechtshof zich in Madrid bevindt, dat er kranten zijn en ook een Inquisitie. De inhoud van het gevonden document doet sterk vermoeden dat Mínguez wel degelijk bewust een tijdsbeeld naar de toekomst wou sturen.

Kosta redactie