Een wet uit 1841

22 December 2017

een-wet-uit-1841-1

Het Vlaams parlement komt binnenkort met nieuwe wetgeving rond gemeentewegen. Het decreet moet onder meer een einde maken aan de soms absurde situaties rond zogenaamde “trage wegen”, te wijten aan de verouderde wetgeving uit 1841.

“Trage wegen” zijn paadjes, jachtpaden of kleine weggetjes waar - met uitzondering van landbouwvoertuigen - geen gemotoriseerd verkeer op mag. De padenworden wel volop gebruikt door wandelaars en fietsers en werden in 1841 vastgelegd in de Wet op de buurtwegen.

Die wet werd sindsdien echter nauwelijks gewijzigd, wat tot heel wat rechtsonzekerheid leidt. Zo lopen er buurtwegen door het grondgebied van privé-eigendommen of scholen, vaak zonder dat de eigenaar dat weet. Het nieuwe decreet gemeentewegen moet daar nu een einde aan maken.

Niet alleen de wetgeving rond trage wegen krijgt daarin een update: het decreet omhelst alle gemeentewegen en moet de lokale besturen meer autonomie geven om te beslissen over het wegennetwerk. De wet uit 1841 wordt afgeschaft en vervangen.

Kosta redactie