Notice: Undefined index: imgs in /home/customer/www/kostanieuws.com/public_html/lib/pers.php on line 192

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/kostanieuws.com/public_html/lib/pers.php on line 192

Notice: Undefined index: imgs in /home/customer/www/kostanieuws.com/public_html/index.php on line 119

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/kostanieuws.com/public_html/index.php on line 119
Nieuwe vrijstellingen voor de heffing van erfbelasting in Andalucía!

Nieuwe vrijstellingen voor de heffing van erfbelasting in Andalucía!

17 Februari 2018

heffing-van-erfbelasting-1Zoals de meeste lezers van de Kosta inmiddels wel zullen hebben vernomen zijn er dit jaar in Andalucía aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de heffing van erfbelasting.


Vrijstelling van 1 miljoen euro

Per 1 januari 2018 hebben ouders die erven van hun (klein)kinderen, echtgenoten die van elkaar erven, en kinderen en kleinkinderen die van hun (groot)ouders erven in Andalucía recht op een vrijstelling voor de heffing van erfbelasting van maar liefst 1 miljoen euro per persoon. Bovendien is deze vrijstelling – anders dan voorheen – geen drempelvrijstelling meer. Met andere woorden: als een erfgenaam 1,1 miljoen euro erft, vervalt deze vrijstelling niet, maar mag deze erfgenaam de vrijstelling van 1 miljoen euro in aftrek brengen en betaalt hij nog slechts over het restant van 100.000 euro erfbelasting in Andalucía.

Er is wél een voorwaarde verbonden aan het verkrijgen van deze vrijstelling door echtgenoten, ouders, kinderen en kleinkinderen: het zogenaamde voorvermogen van een erfgenaam (zijn eigen vermogen) mag niet groter zijn dan 1 miljoen euro.  Als het eigen vermogen van een erfgenaam groter is dan 1 miljoen euro komt de gehele vrijstelling van 1 miljoen euro te vervallen. In dat geval kan door die erfgenaam nog slechts een beroep worden gedaan op de Spaanse nationale vrijstelling van 15.956 euro. Bij een erfgenaam die fiscaal resident is in Spanje wordt er daarbij gekeken naar zijn eigen vermogen wereldwijd (dus ook het buiten Spanje gelegen vermogen). Bij een erfgenaam die niet fiscaal resident is in Spanje wordt er enkel gekeken naar zijn eigen vermogen dat in Spanje is gelegen.

De voornoemde vrijstelling van een miljoen euro geldt zowel voor erfgenamen die wel fiscaal resident als die niet fiscaal resident zijn in Spanje.  


Vrijstelling voor vererving van de hoofdwoning

Daarnaast blijft de vrijstelling voor de vererving van de hoofdwoning (dus niet de tweede vakantiewoning!) die men in Andalucía heeft ingevoerd op 2 augustus 2016 gewoon in stand. De ouders, echtgenoot en de (klein)kinderen van een overledene hebben als erfgenamen recht op een aftrek variërend tussen de 100 % voor een hoofdwoning  van de overledene met een marktwaarde tot 123.000 euro en de 95 % voor een hoofdwoning met een marktwaarde van meer dan 242.000 euro. Om gebruik te kunnen maken van deze fiscale aftrek moeten de erfgenamen deze hoofdwoning gedurende drie jaar na het overlijden van de erflater aanhouden, pas na deze periode van drie jaar mogen zij de woning verkopen. Als de woning eerder verkocht wordt zal er alsnog een naheffing volgen voor de erfbelasting.

Deze vrijstelling voor de gezinswoning is niet gelimiteerd tot een miljoen euro: als de marktwaarde van de hoofdwoning 2 miljoen euro is zal er voor de erfgenaam een aftrek mogelijk zijn van 95% van de waarde van de woning, dus 1,9 miljoen euro. De erfgenaam heeft dan echter niet daarnaast ook nog recht op de voornoemde vrijstelling van 1 miljoen euro, maar slechts op de nationale vrijstelling van 15.956 euro. De vrijstelling van 1 miljoen euro is een variabele vrijstelling die alleen kan worden toegepast als de erfgenaam niet reeds een miljoen of meer aan vrijstellingen heeft genoten.


Schenkbelasting

Helaas zijn er op het gebied van de heffing van schenkbelasting weinig grote verbeteringen doorgevoerd in Andalucía. Enkel de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen voor het opstarten of uitbreiden van een eigen bedrijf in Andalucía is flink verhoogd (een vrijstelling tot maximaal 1 miljoen euro). Daarnaast bestaat er een vrijstelling voor het schenken van geld aan een kind jonger dan 35 jaar voor de aanschaf van een eerste eigen woning in Andalucía en voor het schenken van een eerste woning aan een afstammeling die onbekwaam is. Voor andere schenkingen aan kinderen zijn in Andalucía geen vrijstellingen beschikbaar.

Judy Tromp & Renato Zanardi