Her en der in Spanje - Maart 2020

8 Maart 2021

her-en-der-in-spanje-maart-2020-1Oude gebouwen

Er worden jaarlijks slechts 30.000 woningen in Spanje gemoderniseerd, een getal dat volgens de regering veel te laag is. Vooral met de verwarming is het treurig gesteld en zijn er miljoenen woningen die verbetering op dit gebied behoeven. Het plan is nu om in de komend twee jaren niet minder dan 500.000 woningen energiezuiniger te maken.

De sterren van Michelin

Tijdens een ceremonie die vorig jaar plaats vond op 14 december in Madrid werd de nieuwe Michelin Gids gepresenteerd. Alhoewel Spanje geen nieuwe 3 sterren restaurants kon bijschrijven heeft men wel twee nieuwe 2 sterren restaurants gekregen en niet minder dan 21 etablissementen kregen voor de eerste keer de felbegeerde ster. In Andalusië bevinden zich momenteel dertien restaurants met 1 ster, drie met 2 sterren en een 3 sterren restaurant, allemaal te vinden in “La Guía Michelin España Portugal”.

La Loteria

De beelden van juichende winnaars van de traditionele kerst- en nieuwjaarsloterij staan ons nog vers in het geheugen. Men is dan meestal vergezeld van 'vrienden' en familie en tevens de eigenaar van de kiosk waar het winnende lot werd aangeschaft. Deze laatste ontvangt 4% van ieder verkocht kerstlot en 6% van ieder nieuwjaarslot. Daarboven krijgt hij ook nog een percentage van het bedrag dat de kiosk uitbetaalt voor de winnende loten.

Spanje en Gibraltar

De regeringen van Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn er nog niet uit welke maatregelen van toepassing zullen zijn over het grensverkeer tussen Gibraltar en Spanje. Vanuit La Linea trekken iedere werkdag niet minder dan 9200 mensen twee keer de grens over om in Gibraltar te werken en volgens de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken is niet minder dan 18,5% van het bbp (bruto binnenlands product) van de Campo de Gibraltar afhankelijk van hun relatie met Gibraltar. Men is dus aan beide zijden gebaat bij een vrije grensovergang volgens het Schengen akkoord waar het Verenigd Koninkrijk en dus ook Gibraltar geen deel meer van uitmaakt. In 2016 stemde 96% van de bevolking in Gibraltar tegen de Brexit en opperde men toen reeds het plan voor een vrije grensovergang.

Wie kaatst kan de bal verwachten

Pablo Echenique, het keffertje van de Marxistische partij Podemos spuugde zijn gal tijdens de laatste kerstdagen middels een twitter met de volgende woorden: Als VOX 2020 jaar geleden in Bethlehem aan de macht zou zijn geweest hadden ze Maria, Jozef en het kindje Jezus, krakers genoemd en uit de stal geschopt en Melchior, Caspar en Balthasar het land uitgezet voordat ze Bethlehem in een multiculturele mesthoop veranderden.

De reacties bleven natuurlijk niet uit op dit medium met o.a. “Als Podemos aan de macht was geweest had Jozef zijn timmerwinkel wel kunnen sluiten” “Het goud van de Drie Koningen zou worden onteigend” en “Maria zou worden gemanipuleerd abortus te plegen omdat ze arm was en haar zoon geen waardig leven kon geven”.

Stationsnamen en vrouwenkiesrecht

Het treinstation Chamartin in het noorden van Madrid is van naam veranderd en gaat nu verder onder de naam Chamartin-Clara Campoamor. Dit is in het kader van de verbouwing van het gehele stationscomplex en tevens om de komende viering op 1 oktober van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Spanje meer luister te geven.

Clara Campoamor was de eerste vrouw die in de grondwetgevende vergadering van Spanje in oktober 1931 de mannelijke leden van de vergadering waarschuwde dat hun voortdurende belemmering tegen het vrouwenkiesrecht een schending van de natuurwet was.

Meer over loterijen

Spanje heeft ongeveer 11.000 verkooppunten voor loterijbriefjes. De trekking van de Loteria Nacional vindt iedere donderdag en zaterdag plaats en de Primitiva iedere dag. Deze officiële loterijen vallen onder de SELAE (Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas), het orgaan dat namens het Ministerie van Financiën de binnenkomende euro's beheert.

Vergeleken met 2018 groeide de omzet met 2,85% tot 9.256,75 miljoen euro resulterend in een winst van 2.466 miljoen euro. In die zin is het belangrijk om te benadrukken dat het hier gaat om een naamloze vennootschap zonder winstoogmerk waarbij deze gelden uiteindelijk terugvloeien naar de burgers, hetzij via de uitgedeelde prijzen, hetzij via sociale, culturele of sociale sponsoring.

Kosta redactie