Het gaat hier fantastisch!

18 Oktober 2018

het-gaat-hier-fantastisch-1Of toch niet helemaal? De kranten kunnen er maar niet over ophouden; de Costa del Sol is booming en met name Málaga. Het laagseizoen bestaat eigenlijk niet meer en het ene jubelbericht volgt het andere op.

Zo zijn er nog nooit zoveel mensen als werkend geregistreerd geweest als nu en is het aantal zelfstandigen in Málaga zelfs opgelopen tot meer dan 117.000. In vergelijking met de rest van Spanje spant Málaga ook de kroon; de economische groei is het dubbele van gemiddeld Spanje. Alleen Alicante heeft procentueel iets meer mensen aan het werk weten te krijgen. De groei is merkbaar op alle gebieden; alle vier de hoofdsectoren (agrarisch, industrie, bouw en diensten) laten een forse groei zien. Waren dat in 2013 nog 48.647 bedrijven, nu zijn dat er (mei 2018) 55.603.

Ook op het gebied van toerisme wordt record na record gebroken; nog nooit vlogen er zoveel vliegtuigen op Málaga, was de hotelbezetting zo hoog en nog nooit waren er zoveel goed bestedende toeristen.

Toch zijn er ook minder positieve ontwikkelingen te zien. Als gevolg van de aantrekkende economie en het almaar groeiende aantal toeristen zijn de huizenprijzen aanzienlijk gestegen de laatste jaren. Goed nieuws voor de eigenaren natuurlijk die tijdens de crisis de waarde van hun huizen in rook zagen opgaan, maar slecht nieuws voor de werkende huurder. De salarissen zijn tijdens de crisis gedaald en die gaan nu nog maar mondjesmaat omhoog. Dit terwijl op veel plaatsen de huren tot wel 30% zijn gestegen. 25% van de bevolking in Andalusië verdient minder van € 1.000,00 per maand en voor hen is een zelfstandige huurwoning onbetaalbaar geworden of slokt deze een aanzienlijk deel van het salaris op (gemiddeld 35% van het netto inkomen).

Ook het groeiende wetenschapspark in Málaga (Parque Tecnológico) waar veel ICT bedrijven gevestigd zijn maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. “Je kunt in Málaga op dit moment makkelijker een baan vinden dan een huis”, aldus de directeur.

Voor niets gaat de zon op en dat doet zij hier ook in overvloed. Water daarentegen is een schaars goed. Door het toenemende toerisme stijgt het waterverbruik dan ook explosief. Begin dit jaar waren de waterstanden in de stuwmeren zo laag dat er al vroeg in het jaar bezuinigende maatregelen genomen moesten worden, waar de agrariërs altijd als eerste mee te maken krijgen. Dankzij een heel nat voorjaar zit er nu weer voor 2 jaar reserves in de bassins, maar als er weer een lange periode van droogte volgt is die tijd zo om en dat terwijl het waterverbruik maar blijft toenemen.

In de laatste 30 jaar is aan de Costa del Sol bijna 6.500 hectare aan natuur verloren gegaan ten behoeve van de bouw van wegen en huizen. Ging tijdens de crisis de hele bouwwereld onderuit, nu wordt er weer naar hartenlust gebouwd. En dat is waar ecologen nu over aan de bel trekken. De Costa del Sol is het op twee na meest volgebouwde gebied van Spanje. De laatste restjes ongerepte natuur lijken nu door de woekerende bouwdrift verloren te gaan.

Samenvattend kan er gesteld worden dat de economische ontwikkelingen en vooruitzichten positief zijn, maar dat de bijkomende effecten minder leuk zijn. De ongelijkheid in lonen zal moeten worden aangepakt, maar zolang er nog genoeg aanbod van lager opgeleid personeel is (met name jongeren), is er voor de werkgevers nog geen directe aanleiding om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en zal dit dus ook niet snel gebeuren. Grotere bedrijven als Carrefour, Starbucks en Mercadona zien inmiddels wel de waarde van loyaal personeel in en investeren om hun personeel te behouden voor de langere termijn.

Wat de afbraak van de natuur betreft, blijft het gissen. Gaat het commercieel belang voor het behoud van de natuur? Er wordt druk gelobbyd bij de Junta om er een wet door te krijgen die verdere bebouwing van ongerepte natuur verbiedt. Maar of die wet er ooit komt…

Raul Boer