Bericht van Nederlandstalige huisartsen aan de Costa del Sol

17 Maart 2020

huisartsen-aan-de-costa-del-sol-1Nu de eerste dag van het verplicht binnenshuis blijven vanwege Coronavirus voorbij is willen wij graag even terugkijken naar wat er zoal aan de hand is en naar wat u zelf kunt doen tegen de verspreiding van het virus.

Alle artsenpraktijken hebben de verplichting gekregen zich te houden aan strikte regels voor ontsmetting van de praktijk en maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Elke praktijk heeft daarbij nog verdere specifieke maatregelen genomen om dit doel te bereiken en wij vragen u in deze begrip voor de door ons getroffen maatregelen. Het is namelijk niet alleen het Coronavirus op zich wat gevaar oplevert, waarbij met name de oudere mensen en mensen met onderliggende ziekten de risicogroep vormen, maar tevens lopen mensen het gevaar zich niet meer onder medische zorg te stellen uit angst voor eventuele besmetting, hoe klein die ook is voor de individuele gevallen. Hierdoor bestaat de kans dat andere ziekten die wij normaal gesproken gedurende het jaar zien (zoals hart- en vaatziekten, kwaadaardige aandoeningen, inwendige ziekten, orthopedische afwijkingen, diabetes, enz., enz.) niet meer tijdig en correct behandeld kunnen worden.

De belangrijkste maatregel die nu getroffen is betreft met name het verplicht binnenblijven, een absolute verplichting (!!!) mits er gegronde redenen zijn om naar buiten te gaan, zoals het inkopen van levensmiddelen, doktersbezoek, halen van medicijnen, het uitlaten van huisdieren, naar de bank gaan, tanken voor de auto, etc. Deze maatregel zal zeker effectief zijn, mits men er zich goed aan houdt. Aanvullende maatregelen kunnen nog genomen worden naargelang de nieuwe ontwikkelingen. Hierop kunnen we in de toekomst eventueel nog ingaan.

Maar wat kunnen wijzelf het beste doen? Wat is nuttig en wat heeft geen nut?

De belangrijkste maatregelen die wijzelf kunnen nemen zijn:

  • Het frequent wassen van de handen, zeker als wij in contact zijn geweest met deurknoppen, trapleuningen, geldautomaten, wisselautomaten in parkings, enz. Goed handen wassen met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden is effectiever dan het gebruik van allerlei alcoholische handgels!
  • Het vermijden van contact van (ongewassen) handen met ogen, neus en mond, is een absolute noodzaak.
  • Geen handen geven of kussen bij ontmoetingen.
  • Hoest of nies niet in uw hand maar in uw elleboog, uw gezicht naar beneden gericht en afdraaiend van hen die zich eventueel in uw buurt bevinden
  • Hoest of nies zo mogelijk in een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk weg.
  • Werk zo mogelijk vanuit huis
  • Blijf thuis bij lichte luchtwegklachten (verkoudheidachtig).
  • Ga bij ernstige luchtwegklachten, droge hoest, benauwdheid en hoge koorts NIET naar de artsenpraktijk, maar bel de arts op om te kijken of u in aanmerking komt voor het verrichten van een test op Coronavirus (hiervoor kunt u thuis worden bezocht door medewerkers van de openbare gezondheidsdiensten).

Wat niet zinvol is voor het grote publiek is het dragen van chirurgische mondmaskers daar deze het virus niet tegenhouden. Belangrijker is om een veilige afstand van 1½ - 2 meter te houden met de mensen om u heen en mensenmassa’s te vermijden.

En als laatste, paniek voor het virus is onnodig, paniek is een slechte raadgever. Wees verstandig, houdt u aan de hierboven genoemde maatregelen en vergeet niet dat de werkelijke kans om een besmetting op te lopen onder de huidige omstandigheden en met de genomen maatregelen klein is. Laat het virus uw levensmoed en levensgeluk niet ondermijnen!
 
Dr. Frank Buster

Dr. Jan Otto Landman

Kosta redactie