Alles over de Spaanse inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR)

12 Februari 2018

inkomstenbelasting-voor-niet-residenten-1De inkomstenbelasting voor niet-residenten wordt in Spanje geregeld via het aangiftemodel 210. Niet-residenten kunnen natuurlijke personen en bedrijven zijn en het gaat om het inkomen dat zij in Spanje verkregen.  
In Spanje ben je fiscaal resident wanneer je meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft en/of wanneer de kern van je economische activiteit in Spanje wordt uitgeoefend.

In drie gevallen wordt iemand niet als belastingplichtig in Spanje aangemerkt:

  1. Als iemand minder dan 183 dagen per jaar in Spanje doorbrengt.
  2. Als de belangrijkste inkomstenbron niet in Spanje is.
  3. Als u niet wettelijk bent gescheiden van uw partner en van u afhankelijke minderjarige kinderen heeft die Spanje als gewone verblijfplaats hebben.

In de volgende gevallen is het indienen van model 210 ook verplicht voor personen die buiten Spanje wonen:

  • Natuurlijke - en rechtspersonen die in Spanje inkomsten verwerven en de inkomstenbelasting niet betalen. Bijvoorbeeld mensen met een eigen huis in Spanje die dat voor geld verhuren.
  • Natuurlijke personen die in Spanje verblijven wegens werk, maar niet de Spaanse nationaliteit hebben, zoals diplomaten.
  • Entiteiten die zich in een speciaal belastingstelsel van inkomensafhankelijkheid in een ander land bevinden.

IRNR- belastingtarieven

Voor inwoners van landen in de Europese Unie, Noorwegen of IJsland is het tarief 19%. Voor anderen is het tarief 24%. De IRNR is niet afhankelijk van de economische activiteit waarop deze wordt geheven.

Wenst u deskundige hulp van ervaren belastingadviseurs, neem dan nu contact op met Welex, Nederlandstalige advocaten en fiscalisten in Marbella (Málaga).

Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es