Inkomstenbelastingen voor niet-residenten in Spanje

11 April 2019

inkomstenbelastingen-niet-residenten-spanje-1Als u een niet-resident bent maar wel een woning bezit in Spanje, bent u onderworpen aan de inkomstenbelasting voor niet-residenten.

Wanneer de onroerende zaak eigendom is van meer dan één persoon, ongeacht of deze personen gehuwd zijn of niet, zal elke eigenaar afzonderlijk beschouwd worden als een belastingbetaler en daarom moet elke eigenaar zijn eigen persoonlijk belastingformulier indienen.


Inkomstenbelasting voor niet-residenten in Spanje – onroerend goed voor persoonlijk gebruik van de eigenaar

Het jaarlijks inkomen wordt berekend door het geldende percentage toe te passen op de kadastrale waarde van de onroerende zaak die door de lokale autoriteiten wordt gepubliceerd in het ontvangstbewijs van de onroerendgoedbelasting (IBI). Over het algemeen is dit 2% of het verlaagde percentage van 1,1% als de kadastrale waarde in de afgelopen tien jaar werd herzien.
Het inkomen wordt aan het einde van de belastingperiode met name op 31 december opgebouwd en de belasting moet in de loop van de volgende 12 maanden worden ingediend.

Als u enkel voor een deel van het jaar eigenaar bent geweest van de woning of deze een voor een deel van het jaar heeft verhuurd, moet het verhoudingsgewijze gedeelte worden toegepast.

Belastingtarief (vanaf gepubliceerde datum):

  • Inwoners in de EU, IJsland en Noorwegen: 19%
  • Andere belastingbetalers: 24%


Inkomstenbelastingen voor niet-residenten in Spanje – Inkomsten uit verhuurd onroerend goed

Het aangegeven inkomen moet het volledige bedrag zijn dat de verhuurder heeft ontvangen zonder aftrek van kosten.
Om de verschuldigde belastinggrondslag te berekenen moet u er rekening mee houden dat alleen residenten in de EU, IJsland en Noorwegen sommige uitgaven kunnen aftrekken, zolang deze kosten direct en onafscheidbaar verbonden kunnen worden met de verhuuractiviteit en daarom volledig gekoppeld zijn aan de inkomsten uit de Spaanse woning.

Het belastingformulier moet op kwartaalbasis worden ingediend, inclusief de inkomsten die voor die periode verschuldigd zijn, ongeacht of deze door de eigenaar al werden ontvangen of nog niet. En andere bedragen die daadwerkelijk werden ontvangen, zelfs als dit overeenkomt met inkomsten uit een andere toekomstige periode.

Belastingtarief (vanaf gepubliceerde datum):

  • Inwoners in de EU, IJsland en Noorwegen: 19%
  • Andere belastingbetalers: 24%

Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es