Internationale vrouwendag

8 Maart 2018

internationale-dag-van-de-vrouw-1Internationale Vrouwendag wordt in veel landen over de hele wereld gevierd. Het is een dag waarop vrouwen erkend worden voor hun prestaties zonder rekening te houden met nationale, etnische, taalkundige, culturele, economische of politieke tegenstellingen. Internationale Vrouwendag kwam voor het eerst naar voren uit de activiteiten van arbeidersbewegingen in Noord-Amerika en Europa rond de twintigste eeuwwisseling.

Sinds die eerste jaren heeft de Internationale Vrouwendag een nieuwe mondiale dimensie gekregen voor vrouwen in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De groeiende internationale vrouwenbeweging, die versterkt is door vier wereldwijde vrouwenconferenties van de Verenigde Naties, heeft ertoe bijgedragen dat de herdenking een steunpunt is geworden voor de ondersteuning van vrouwenrechten en deelname aan het politieke en economische toneel.

De eerste Nationale Vrouwendag werd op 28 februari 1909 in de Verenigde Staten gehouden.

Het charter van de Verenigde Naties, dat in 1945 werd ondertekend, was de eerste internationale overeenkomst waarin het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen werd bekrachtigd. Sindsdien heeft de VN een historische erfenis van internationaal overeengekomen strategieën, normen, programma's en doelen helpen creëren om de status van vrouwen wereldwijd te verbeteren.

Kosta redactie