Junta de Andalucía komt eigenaren illegale woningen tegemoet

18 Oktober 2019

junta-de-andalucia-komt-illegale-woningen-tegemoet-1In de provincie Andalucía zijn ongeveer 327.000 illegale woningen te vinden. De meeste huizen staan in de Axarquia (Málaga) maar er staan ook diverse huizen in de buurt van Almería, Granada en Cordoba.

Het is niet zo dat de woningen nu legaal verklaard worden, maar de eigenaren krijgen nu wel wat meer juridische zekerheid. Ook wordt er aan gewerkt de bureaucratie te verminderen en wat flexibeler met de woningen om te gaan. Zo wordt het aantal huizen dat onder de AFO-regeling valt uitgebreid. Deze regeling staat voor huizen die getolereerd worden maar niet binnen het bestemmingsplan van de gemeente vallen. Ook kunnen gemeenten basisvoorzieningen verstrekken (wanneer zij het daar met de eigenaren financieel over eens zijn).

Kosta redactie