Letters op plankjes en kleding

6 November 2017

letters-op-plankjes-en-kleding-1

Woorden, ze zijn te gebruiken in gesprekken met de medemens en men kan ze lezen in boeken. Ook in de openbare ruimtes komen ze tot hun recht met mededelingen als: Verboden Toegang, Privé, Opladen Elektrische Voertuigen en Overstekend Groot Wild.

Ze hebben zelfs hun nut in openbare gebouwen met borden als Toiletten, Wachtkamer en Privé en de huidige trend is nu om ook thuis met bordjes de functies van de verschillende kamers aan te duiden. Indien u in de veilige beslotenheid van de huiselijke kring een kop koffie wilt maken zal een eenvoudig houten bord waarop met een leesbaar lettertype het woord “keuken” te zien is een nutteloos bezoek aan de zolder uitsluiten en een direct onder de brandblusser geplaatst bordje met het woord “brandblusser” sluit de mogelijkheid uit dat u onverhoeds een bezem uit de kast haalt om een binnenbrandje te doven. Een op de juiste plaats gemonteerd plankje waarop met ferme hoofdletters WC is geschreven heeft zijn nut om te voorkomen dat u radeloos op zoek gaat in de tuin voor het plegen van een hoognodige behoefte.

letters-op-plankjes-en-kleding-2

De liefhebber - en dat zijn er steeds meer - hoeft zich evenwel niet te beperken tot deze eenvoudige mededelingen, want er is tegenwoordig een ruime keuze aan krachtige spreuken in allerlei kloeke formaten en lettertypes. Hier is ernstig over nagedacht, waardoor vaak ook een kijkje verstrekt wordt in het zielenleven van de eigenaar van deze verplaatsbare spreuken en gezegdes. Mededelingen als “Papa Is De Beste”, “Alles is Liefde”, “Life Is A Beach”, “We Zijn Allemaal Gelijk” en “Vitesse Forever” kunnen nu kant en klaar geleverd worden op een eigentijds stukje sloop-, steiger- of pallethout. Dit zijn wat in hedendaagse taal genoemd wordt stoere houtsoorten, verkrijgbaar in diverse kleuren waarbij de voorkeur schijnt uit te gaan naar pastelkleuren of grijs.

De getoonde informatie leent zich ook tot het versieren van allerlei stukken draagbaar textiel en dientengevolge kan men op straat zowel op mannelijke als vrouwelijke borsten teksten lezen die de dragers terecht een gevoel van originaliteit verstrekken. Daar dergelijke kledingstukjes voor een luttel bedrag in, klaar-terwijl-u -wacht winkeltjes te koop zijn, ligt het voor de hand dat spelfouten af en toe voorkomen, vooral als de tekst niet in de moedertaal gewenst is, maar een kniesoor die daar op let.

De drang naar mededelingen in de Engelse taal is in Spanje net zo sterk als in de Lage Landen, maar niet iedere drager schijnt de reikwijdte van zijn getoonde mededeling te begrijpen.

Zo was ik zelf ooit bij een Spaanse buurvrouw op bezoek om een schade in ogenschouw te nemen van de door mijn badkamer veroorzaakte lekkage.

In de getroffen kamer was een dienstmeisje bezig enige orde te scheppen en op het door haar gedragen t-shirt stond met grote letters: “You are the one I have been looking for all my life.” Na de tekst gelezen te hebben zei ik met luide stem: “Tú eres la persona que he buscado toda mi vida.”

Buurvrouw keek mij ontzet aan en zei: “Hoe kun je zo iets zeggen, ze is getrouwd en heeft drie kinderen!” Mijn uitleg dat ik slechts de door mij gelezen tekst in het Spaans had vertaald werd met twee nietszeggende blikken beantwoord en deed het vermoeden rijzen dat in dit geval de woorden op het kledingstuk slechts een middel waren om het textiel te versieren en dat de betekenis van generlei belang was.

Berry J. Prinsen