Meer dan 40.000 “buitenlanders” verwacht te gaan stemmen bij verkiezingen

22 Mei 2019

meer-dan-40000-buitenlanders-verwacht-te-1De politieke partijen richten zich dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen meer op de buitenlandse residenten. De verwachting is dat 40.000 residenten op 26 mei hun stem hebben laten doen gelden.

In de provincie Málaga zijn ongeveer 82.000 residenten die stemrecht hebben voor de lokale verkiezingen.

De meeste hiervan zijn Britten, van wie de verwachting is dat 18.000 de intentie hebben (gehad) hun stem uit te brengen. Spanje en het Verenigd Koninkrijk kwamen in januari overeen dat de Engelsen hun stemrecht zouden behouden, ook wanneer het land de Europese Unie voor 26 mei, de dag van de verkziezingen, had verlaten.

De meeste stemgerechtigde residenten komen uit de Europese Unie. Na de Britten zijn de Duitsers en Italianen het best vertegenwoordigd.

Van niet EU-Landen, met welke Spanje een verdrag heeft, zijn de residenten uit Paraguay, Colombia en en Bolivia het meest bij de stembus te vinden.

Kosta redactie