Meer wegen om leegloop dorpen tegen te gaan

21 Juni 2019

meer-wegen-om-leegloop-dorpen-1Om de leegloop van de dorpen in het binnenland van de provicie Málaga tegen te gaan hebben de bestuurders (gedeputeerden) van de provincie besloten meer wegen aan de leggen om de dorpen beter bereikbaar te maken.

De leegloop van de dorpen is de laatste tien jaar aanzienlijk toegenomen.

Met dit plan gaat een investering gepaard van 50 miljoen euro over over de komende 10 jaar. Hiermee zullen diverse wegen worden geasfalteerd en zal de bewegwijzering worden verbeterd.

Door het aanleggen van nieuwe wegen moeten de dorpen beter bereikbaar worden en daarmee hoopt men de economie een impuls te geven.

Onder meer de burgermeester van het dorp Benarrabá is zeer te spreken over de plannen. Zijn dorp is nu slechts via 1 toegangsweg bereikbaar. In totaal zullen meer dan 40 dorpen voordeel hebben bij de plannen.

Kosta redactie