Microwoningen

18 Februari 2018

microwoningen-1In de vier grote steden en studentensteden van Nederland zijn steeds meer microwoningen te vinden. Deze appartementen van 20 tot 50 vierkante meter huisvesten vooral net afgestudeerden en starters op de woningmarkt. Waarom kiezen mensen voor wonen op zo’n klein oppervlak?

Er is sprake van een trendbreuk in de grootte van nieuwbouwwoningen. Die zijn de afgelopen jaren steeds kleiner geworden. Dat komt doordat er steeds meer kleine huishoudens zijn en mensen bovendien liever in de stad wonen. Ook heeft het te maken met flexibilisering: mensen wisselen vaker van baan. Bovendien blijven mensen langer alleen wonen.

In de steden waar de druk op de woningmarkt groot is, sluiten ze dan een compromis. Ze kiezen voor een kleinere, betaalbare woning, maar dan wel een met goede omgevingscomponenten. Een microwoning is overigens iets anders dan een tiny house. Een tiny house vind je meestal buiten de stad.

De bewoners zijn vaak mensen met een hang naar duurzaamheid, die zelfvoorzienend willen zijn en hun consumptiepatroon aanpassen. Micro-appartementen zijn juist te vinden op locaties in de buurt van stadscentra. De keuze hiervoor wordt eerder gemaakt uit praktische overwegingen.

Kosta redactie