Nederland recycleland

4 Maart 2018

nederland-recycleland-1Nederland behoort tot de Europese top als het om recycling gaat. Van al het afval wordt ruim 80% gerecycled. Toch is de inzet van gerecycled materiaal in de Nederlandse economie maar 8%. Het streven is om het gebruik van grondstoffen in 2030 te halveren. In 2030 moet het gebruik van zogenoemde primaire abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiele brandstoffen) in Nederland gehalveerd zijn. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Met deze doelstelling gaat Nederland verder dan de meeste andere Europese landen. Er bestaat in Nederland veel enthousiasme voor de circulaire economie. Naast een oplossing voor het grondstoffenprobleem, biedt die kansen voor de Nederlandse economie en de internationale concurrentiepositie. Uit eerdere verkennende berekeningen blijkt dat de circulaire economie meer dan € 7 miljard kan opleveren en rond de 54.000 nieuwe banen.

Kosta redactie