Nederlands paspoort aanvragen

3 September 2017

nederlands-paspoort-aanvragen-1

Paspoort aanvragen in het buitenland:
Recente geschiedenis

De Nederlandse regering heeft een paar jaar geleden besloten wereldwijd de paspoortwerkzaamheden bij de honorair consulaten te beëindigen omdat het paspoortproces bij de consulaten veel kosten met zich meebracht en het een kwetsbaar proces was wat betreft veiligheidsaspecten. Sinds 2015 bestaat deze mogelijkheid daarom niet meer. Alle Nederlanders in het buitenland hebben sindsdien moeten wennen aan een overheid die heeft moeten bezuinigen en die steeds meer digitaliseert.


Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?

In Spanje kunnen alleen in Madrid reisdocumenten worden aangevraagd. Helaas betekent dit, dat men er rekening mee moet houden dat niet meteen voor “de volgende dag” een afspraak gemaakt kan worden, maar dat dit soms enkele weken kan duren. Dat komt ook omdat men met hetzelfde team als vroeger nu veel meer aanvragen moet behandelen. We beseffen ook dat vele Nederlanders in Spanje, zoals ook elders in de wereld, nu (hogere) reiskosten moeten maken om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen.

Er zijn daarom ook een aantal maatregelen genomen om de grootste problemen weg te nemen. Niet alleen in Madrid kan een aanvraag worden ingediend, het is ook mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol en bij diverse Nederlandse (grens)gemeenten. Verder is besloten het paspoort en de identiteitskaart voor volwassenen 10 jaar geldig te maken, zodat burgers niet elke vijf jaar moeite hoeven te doen en kosten moeten maken voor de verlenging van een reisdocument.


Extra serviceverlening van de Ambassade

Wij weten dat er onder de Nederlanders in Spanje mensen zijn die moeilijk ter been zijn of medische beperkingen hebben, waardoor ze niet gemakkelijk naar Madrid kunnen komen. Deze groep proberen we op verschillende manieren tegemoet te komen. Als het paspoort of de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) binnenkort verloopt, en een Nederlander met aantoonbare medische redenen niet naar Madrid kan reizen, dan kan hij/zij een verzoek indienen om een NIK (geldig voor reizen binnen de EU) aan te vragen op afstand/per post.
Inzet mobiel aanvraagstation (MVA)

Daarnaast zoeken we ook zelf zoveel mogelijk mensen op. Onze consulaire medewerkers reizen op gezette data met een mobiel aanvraagstation door het land om deze groep Nederlanders de kans te geven om hun paspoort dichtbij hun woonplaats aan te vragen. Hoewel het MVA in eerste instantie bedoeld is voor Nederlanders met medische beperkingen, staat de aanmelding ook open voor landgenoten die een gemotiveerd verzoek, waarom ze voor deze dienst in aanmerking willen komen, kunnen indienen. Bij teveel aanmeldingen zal de Ambassade een selectie moeten toepassen. Via onderstaande website vind je meer informatie. Op korte termijn, begin november 2017, zal de stad Málaga aan de Costa del Sol worden bezocht. Indien je geïnteresseerd bent in een aanvraag in Málaga dan is het belangrijk dat je de website van de Ambassade goed in de gaten houdt, en je je aanmeldt zodra de inschrijving opent.


Ten slotte

Alle actuele informatie over het aanvragen van een reisdocument op onze ambassade, zoals het maken van een afspraak, de wachttijden, de prijzen, de benodigde documenten enzovoorts, kun je vinden op onze website.

Hopelijk maakt bovenstaande meer duidelijk voor jullie, Nederlanders aan de Costa del Sol, over wat er wel en niet van ons verwacht mag worden, en waarom. Er is de afgelopen jaren veel veranderd op consulair vlak, en dat beseffen wij. Het is waarschijnlijk dat er in de toekomst nog meer veranderingen zullen komen. Onze inzet is om dit niet ten koste te laten gaan van onze dienstverlening aan alle Nederlanders in Spanje.

Als jullie ervaringen hebben of suggesties die jullie met ons willen delen, dan nodigen we jullie graag uit om dat te doen via onze Facebookpagina.


Meer informatie:

Website: www.nederlandwereldwijd.nl
Facebook: facebook.com/ambassademadrid/

Maarten M.J. Derksen
Hoofd Consulaire en Interne Zaken
Nederlandse Ambassade in Madrid

Kosta redactie