Nieuw: securities lending

21 April 2018

nieuw-securities-lending-1

Leent u vaak dingen uit?

Zo ja, dan heb ik iets leuks voor u. En leent u nooit iets uit, zou u dat dan wel doen als er een mooi rendement tegenover staat?
Het is inmiddels bij Alex/Binckbank mogelijk om Securities Lending te activeren. Securities Lending staat voor het uitlenen van effecten. Voor dit uitlenen ontvangt u een vergoeding, op deze wijze kunt u dus een extra rendement maken met uw effecten.


Meer rendement uit uw buy-and-hold portefeuille

Op een simpele wijze kunt u het Securities Lending activeren. De hoogte van de vergoeding hangt van meerdere factoren af, bij Bluechips (bijvoorbeeld Unilever) is dat soms erg laag maar bij bepaalde ‘specials’ kan de vergoeding tientallen procenten op jaarbasis zijn. Binckbank hanteert overigens bij Europese aandelen een minimumvergoeding van 0,35% en bij Amerikaanse aandelen van 0,70% op jaarbasis.

Stel, u heeft een buy-and-hold portefeuille ter grootte van 300.000 euro en u zou met het uitlenen gemiddeld 1,0 % vergoeding krijgen. Dat is een extra rendement (naast koers- en dividend potentieel) van 3.000 euro!


Zuinig op uw bezit

Als u uw spullen uitleent dan wilt u naast de vergoeding natuurlijk weten aan wie dat is en wat er met uw bezit gebeurt. Zeker met uw financiën!  De tegenpartij is Binck, Binck stort 105% over de waarde in een aparte stichting. Via deze Stichting wordt bij een eventueel faillissement van Binckbank het onderpand uitgewonnen om uiteindelijk de van u geleende effecten terug te kopen.

De effecten worden enkel uitgeleend na uw uitdrukkelijke toestemming (via het tekenen van de overeenkomst). Dus bij een belegger die niet wilt uitlenen zal dit niet gebeuren. Besluit u wel uw effecten uit te lenen, dan worden de opbrengsten tussen u en Binck verdeeld. Naast het gegeven dat alle acties moeten worden uitgevoerd en de administraties moeten worden bijgehouden, loopt Binck dus het risico dat de inlenende derden niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen. U heeft immers alleen het tegenpartij risico van Binck.


Even wat snelle feiten

Als uw aandelen uitleent, heeft u recht op een vervangende dividendbetaling, u heeft geen stemrecht bij de Algemene Aandeelhoudersvergadering, u kunt uw aandelen gewoon op de beurs verkopen (net als zonder uitlenen).

Wilt u hierover nadere uitleg of heeft u andere vragen over het beleggen, dan bent u van harte welkom in onze Investment Academy aan de Golden Mile in Marbella.

Kosta redactie