Ongebonden vrijwilliger … huh ?

30 Maart 2019

ongebonden-vrijwilliger-1

Wel eens gehoord van ongebonden vrijwilliger? Nou, die kan veel. Eigenlijk alles wat je zelf belangrijk vindt, daar kun je iets doen, iets betekenen, vrij van verplichtingen!

Grote kans dat u helemaal geen zin heeft om iets anders te doen dan lekker genieten want dat is aan de Costa ook de bedoeling natuurlijk. Dus, da’s fijn. Na een werkzaam leven, een succesvol afgesloten carriere, is het nu tijd voor ontspanning, niets meer hoeven. Geen verplichtingen meer. Geen andere dan sociale en sportieve afspraken.

Toch kan er een moment komen dat u (nog) meer voldoening uit uw pensionering wilt halen dan genieten van uw vrijheid. Als dat moment niet komt en u denkt: “Hoe kom je daar nu bij?” Dan trekt u zich hier natuurlijk niets van aan.

Iedereen kent het vrijwilligerswerk. Belangrijk en waardevol. Voor de vrijwilliger betekent het iets doen wat voldoening geeft. Tegelijk blijf je sociaal actief. Meestal ga je dan een verbinding aan.

Maar het kan ook anders. Je kunt ongebonden vrijwilliger zijn…


Vrij-blijvend

Als je iets wilt doen als vrijwilliger maar dan vrijblijvend(er), ga dan na wat je belangrijk en leuk vindt. Iets met educatie? Iets met zorg, voor ouderen of kinderen? Of af en toe gewoon iemand helpen met wat dan ook. Doe het dan (……) Afwijzing? Nou en? Ga verder. Loop binnen waar je zin hebt om iets te doen. Bied je aan. Gewoon incidenteel. Als je dat doet, dan heb je kans dat er positief op gereageerd wordt. Als je het niet doet, lukt het sowieso niet. Nee heb je, ja kun je krijgen.


Bureaucratie beperkt alleen als je erin zit (…)

Denk vooral niet dat allerlei beleid jouw bedoeling, je bijdrage bij voorbaat al verhindert. Dat denken de instanties zelf wel … Juist als ongebonden vrijwilliger ben je vrij van beperkende regels. En daar zit je kracht, voor jezelf en voor de ander.

Als jij laat zien dat je iets graag wilt (bijdragen), dan zul je versteld staan van wat er mogelijk is. Voor de ander kan jouw incidentele aanbod namelijk heel fris zijn in het belemmerende woud van schijnbare onmogelijkheden.

Je kunt ook een activiteit opzetten. Ideaal zelfs als ongebonden vrijwilliger. Juist omdat je geen banden hebt met (commerciële) ondernemingen, je het doet vanuit je eigen persoonlijke motivatie, krijg je opvallend veel medewerking van derden.


Voorbeeld:

Ik bedacht onder het hardlopen hoe fijn het zou zijn als de mensen achter de ramen van de zorgcentra door alle voorbijgangers gegroet zouden worden. Ze lijken soms verstopt, dus vergroting van hun zichtbaarheid. Even de hand omhoog, een lach. Een klein gebaar, maar meer dan niks. Ze zouden zien dat wij ze zien. Ik heb toen op papier een route door het dorp uitgestippeld over de trottoirs van 10 km die langs de zorgcentra liepen en langs de aanleunwoningen. Het werd zo een sociaal lint dat wilde inspireren om iedereen die zo langs de senioren jogde of wandelde, even te groeten. Ik heb het als ongebonden vrijwilliger voorgelegd aan de gemeente omdat ik de markering middels oranje stickers aan de lantaarnpalen wilde bevestigen. De gemeente was enthousiast en wilde de stickers betalen. Zij publiceerden het. En zo reed ik een heerlijk dagje mee op de wagen van gemeentewerfmedewerkers met wie ik de stickers langs de route heb aangebracht. Een permanente route die inspireert om vooral de ouderen te groeten. Het kostte mij niets. De medewerking was verbazingwekkend groot.

Wat zou u willen doen? Wat vindt u belangrijk? Aan de Costa, of in Nederland of België. Als u het doet, het probeert, is er ook kans van slagen. Ongebonden vrijwilliger? Ik zie het meer als een hobby die ik doe als het mij uitkomt. Maar ongebonden vrijwilliger komt beter over als hobbyist. Toch?

Jannie Bunk