Het Spaanse spook; de overheid en informatievoorziening

8 November 2018

overheid-en-informatievoorziening-1Toen ik in 1994 als jonge jongen in Nederland voor het eerst voor mijzelf begon, kreeg ik vrij snel bezoek van een vriendelijke meneer van de belastingdienst die een zogenaamd informatief startersbezoek kwam brengen. Aangezien mijn bedrijfje zich zou bezighouden met accountancy had de beste man vrij snel in de gaten dat ik wel wist hoe de vork in de steel zat en verliet hij mijn kantoortje nog voordat de kop koffie leeg was. Evengoed wel netjes. De strategie van de Nederlandse belastingdienst was (en is) “beter voorkomen dan genezen”.

In de 17 jaar dat ik belastingadviseur geweest ben in Nederland kreeg ik, net als mijn cliënten en elke Nederlander die te maken heeft met de belastingdienst, verzoeken tot het doen van aangiften, eerst nog op papier en later veelal digitaal. Wanneer er om welke reden dat ook een aangifte tussendoor glipte volgde er een herinnering of werd er een ambthalve aanslag opgelegd, welke na een kort bezwaar weer werd teruggedraaid wanneer de aangifte correct was gedaan. Feitelijk een logisch functionerend systeem en tot zover Nederland.

In 2012 opende ik mijn eerste onderneming in Spanje. Ik was mij er goed van bewust dat mijn fiscale kennis hier in Spanje onvoldoende was en liet mij daarom Nederlands sprekende adviseurs aanbevelen die alles wel konden regelen. Duizenden euro´s aan (goedbedoelde?)adviezen verder stond de teller op 4 ontslagen boekhouders en ontslagen advocaten met als hoogtepunt een absurde boete van € 13.000,00 twee dagen na opening van mijn zaak omdat de papieren toch niet geheel op orde bleken te zijn.

Ik verloor bijna € 20.000,00 aan terug te vorderen BTW omdat mijn BTW-nummer nog niet actief was op het moment dat de eerste grote investeringen werden gedaan. Iets wat in Nederland ondenkbaar is. Met de investeringen zelf kon ik fiscaal ook niets meer, om dezelfde reden. Maar waarom attendeerde niemand mij daar dan op? Mijn adviseurs wisten toch wat ik aan het doen was? Waarom kwam de Seguridad Social niet met een redelijk voorstel in plaats van een onbetaalbare boete? Ik handelde toch te goeder trouw en wist niet eens dat ik iets niet goed deed?

Uiteindelijk stierf mede hierdoor het bedrijf een snelle dood, maar al snel had ik een nieuw idee. Ik besloot een informatieve website over Málaga te maken (waarvan er nu jaren later meer dan genoeg zijn, overigens). Het zou een schakel worden tussen toeristen, lokale en internationale aanbieders van diensten. Ik wilde dus vanuit Málaga internationaal zaken gaan doen.

Ik was inmiddels bevriend geraakt met een aantal vooraanstaande personen bij de belastingdienst in Málaga die aanboden mij te helpen met de registratie, BTW-nummer en al wat erbij kwam kijken. Ik hoefde niet beneden in de rij te staan, maar kon in een aparte kamer direct alle gegevens laten verwerken.

Alle paperassen waren razendsnel in orde en de zaak kon beginnen met de website die ik door een Nederlandse onderneming liet bouwen. Ik kreeg zoals het hoort een factuur uit Nederland met 0% BTW (omdat het een levering binnen Europa is) maar direct daarna ook een telefoontje van hetzelfde bedrijf dat mijn BTW-nummer ongeldig was. Noodgedwongen betaalde ik de (onverschuldigde) BTW en ging weer op bezoek bij mijn vrienden van de belastingdienst. Hoe kon dit nu? Jullie wisten toch dat ik internationaal ging inkopen?

“Ja,” was het antwoord “maar dan heb je ook een ROI nodig”. Dat is dus een internationaal BTW nummer dat je in heel Europa direct krijgt, maar niet in Spanje (ter voorkoming van corruptie). “Maar waarom hebben jullie dat niet direct gezegd, jullie wisten toch wat ik ging doen?”. “Je hebt het niet gevraagd” was het antwoord.

Het is eigenlijk een lang verhaal om mijn verontwaardiging uit te spreken over de gebrekkige informatievoorziening vanuit de overheid. De regels (recentelijk met name op het gebied van toeristische verhuur) veranderen aan de lopende band en met name het toezicht op nakoming hiervan verscherpt zich. Informatievoorziening blijft echter uit, de boetes (later) helaas niet. Laat u daarom eerst goed informeren, dat scheelt een hoop leed.

Raul Boer