De schenking in Spanje: vereisten en documentatie

1 Januari 2019

schenking-spanje-vereisten-documentatie-1Definitie van een schenking in Spanje

Artikel 618 van het Spaans Burgerlijk Wetboek definieert de schenking als ‘een daad van vrijgevigheid waarbij een persoon iets gratis ter beschikking stelt ten gunste van een ander die het aanvaardt’. Daarom is de schenking een rechtshandeling waarbij een partij de eigendom van een zaak ​gratis of ‘om niet’ aan een andere partij overdraagt.
De schenking in Spanje

Het feit dat de schenking ‘om niet’ gebeurt en onder levenden (inter vivos) maakt het onderscheid met andere rechtsfiguren zoals een aankoop / verkoop (waar sprake is van een economische vergoeding) of de nalatenschap (wanneer de dood van de overledene de nalatenschap opent).

Het gedoneerde moet eigendom zijn van de schenker op het moment van de schenking. Het mag niet de toekomstige goederen van de schenker omvatten. Toekomstige goederen zijn goederen waar de schenker niet over kon beschikken op het moment van de schenking.

De schenking wordt als volledig uitgevoerd beschouwd vanaf het moment van aanvaarding door de begunstigde (door degene die het geschonken voorwerp ontvangt).

Een schenking kan zowel roerende of onroerende goederen omvatten.

De schenking in Spanje van roerende goederen kan worden gedaan via een mondeling of een schriftelijk contract. Als het mondeling is, moet het voorwerp worden afgeleverd op het moment van de mondelinge overeenstemming, waardoor de schenking als volledig uitgevoerd wordt beschouwd.

De schenking van onroerende goederen in Spanje moet geschieden via een notariële akte, die de essentiële elementen van dit soort openbare documenten omvat, met name:

Inhoud van de schenkingsakte in Spanje

In de schenkingsakte dienen de persoonlijke gegevens van de schenker en van de begunstigde worden vermeld. Zij verschijnen persoonlijk of worden naar behoren worden vertegenwoordigd. Het is mogelijk dat de begunstigde de schenking op een uitgestelde manier aanvaardt. Dat wil zeggen na het verlijden van de notariële schenkingsakte. Deze aanvaarding door de begunstigde moet geschieden via een notariële akte en onder voorwaarde dat de schenker op het moment van aanvaarding nog altijd leeft.

De notariële schenkingsakte moet ook de beschrijving omvatten van het geschonken roerende of onroerende goed en de waarde van elk van deze, evenals de kosten die de begunstigde moet dragen (in voorkomend geval).

Zodra de notariële schenkingsakte is verleden in Spanje (en de aanvaarding ervan door de begunstigde, als deze niet op dezelfde moment wordt gedaan), moeten de schenkingsrechten worden vereffend (en, in voorkomend geval, betaald). In het geval van een onroerend goed van stedelijke aard, dient ook de gemeentelijke belasting van meerwaarde (plusvalía) te worden betaald.

Zodra de betreffende belastingen zijn betaald, moet het notariële schenkingsakte worden geregistreerd in het eigendomsregister in de plaats waar het onroerend goed zich bevindt.

Welex, Lawyers & Accountants
www.welex.es