Schijnzelfstandigheid en vragen staat vrij

29 April 2019

schijnzelfstandigheid-en-vragen-staat-vrij-1

Zeker in Nederland is het al jaren een punt van discussie; wanneer is iemand ondernemer of wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid. Deze discussie wordt sinds enige tijd ook in Spanje gevoerd.

Het ministerie van arbeid, de Seguridad Social en de vakbonden kwamen eind vorig jaar overeen dat er een einde moet komen aan schijnzelfstandheid en stelden vast dat er boetes opgelegd kunnen worden van € 3.126,00 voor een licht vergrijp tot € 10.000,00 voor een zwaar vergrijp per schijnzelfstandige die voor een onderneming werkt.


Wat is schijnzelfstandigheid?

Wanneer een persoon zich registreert bij de Seguridad Social als “autonomo” is hij of zij ondernemer.

Het gebeurt regelmatig dat werkgevers dit verzoeken aan “personeel”. De reden hiervoor is dat er geen dienstverband is en ook het minimumloon niet gerespecteerd hoeft te worden. Doordat het minimumloon recent is verhoogd verwacht men dan ook dat meer werkgevers “werknemers” zullen verzoeken als autonomo te gaan werken.

Wanneer er echter sprake is van een exclusieve overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een langere periode kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid ofwel verkapt dienstverband.

Omdat autonomo´s nauwelijks of geen recht op een uitkering hebben en er bij einde van het dienstverband geen “finiquito” (soort afkoopbetaling door de werkgever over de gewerkte periode) betaald hoeft te worden, is deze constructie voor werkgevers dus zeer lucratief. Met een beter toezicht en eerder genoemde boetes hoopt de overheid deze constructies aan banden te leggen ter bescherming van de autonomo´s.


Wanneer bent u ondernemer of huurt u een ondernemer in?

Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening en risico werkt (voor verschillende opdrachtgevers). Wanneer er sprake is van een (langdurige) machtsverhouding tusssen opdrachtgever en opdrachtnemer kan er sprake zijn van verkapt dienstverband.

Zo zijn er in Spanje veel “autonomo´s” die werken als monteur voor telefoonmaatschappijen en ook degene die in het restaurant de bestellingen voor de leveranciers komt opnemen is in de regel autonomo. Dit zijn voor de wet vaak echter geen ondernemers en worden dikwijls op provisie- of commissiebasis ingeschakeld.

Ook diverse callcenters betalen uitsluitend een commissie of vergoeding over een door de autonomo binnengehaalde klant of opdracht. Om deze zogenaamde autonomo´s beter te beschermen is er dus besloten beter toezicht te houden en hoge boetes uit te delen aan bedrijven die misbruik maken van de situatie.

Mocht u zelf twijfelen of u als opdrachtgever of opdrachtnemer aan de vereisten voldoet, laat u dan informeren. U kunt zich hiermee een hoop ellende besparen.


Vragen staat vrij

Bovenstaande tekst schreef ik naar aanleiding van een vraag van een relatie aan mijn kantoor. Zoals ik in eerdere uitgaven al opmerkte laat de informatievoorziening is Spanje vaak te wensen over waardoor voor ondernemers, residenten en niet residenten veel fiscale en juridische vragen onbeantwoord blijven. Maar ook hele algemene vragen blijven vaak onbeantwoord omdat een helpende hand niet altijd even gemakkelijk gevonden is.

Ik zal daarom in de latere edities van Kosta een aantal veel voorkomende vragen behandelen die ik tijdens mijn dagelijkse bezigheden tegenkom. Deze lopen uiteen van vragen van particulieren, resident of niet resident, tot zaken waarmee ondernemers in Spanje te maken krijgen.

Raul Boer