Sevilla eert de 173 militairen die sneuvelden bij buitenlandse missies

28 Juni 2019

sevilla-eert-de-173-militairen-die-sneuvelden-1In de aanwezigheid van het koningspaar zijn in Sevilla de 173 militairen die omkwamen bij buitenlandse missies herdacht.

Voor de eerste keer werd het koningspaar hierbij bijgestaan door de familieleden van de slachtoffers. Zij waren hiertoe uitgenodigd door het ministerie van defensie.

Aanleiding was de 30 jaar geleden uitgevoerde missie in Angola in 1989 onder het gezag van de Verenigde Naties.

Na deze missie heeft Spanje nog bijgedragen aan 87 missies over de gehele wereld. Hierbij waren in totaal 160.000 militairen betrokken.

Op dit moment neemt Spanje deel aan een twintigtal missies met in totaal 2.995 militairen.

Kosta redactie