Slapen in een vreemd bed

25 April 2018

slapen-in-een-vreemd-bed-1Dommel je de eerste nacht op vakantie ook altijd zo slecht in? Daar is volgens recent onderzoek een logische verklaring voor. Waarom je altijd zo slecht slaapt in een ander bed heeft – in tegenstelling tot wat je misschien zou denken – niets te maken met die o zo harde matras.

Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat vooral je hersenen de boosdoener zijn. Zo zou je linker hersenhelft actiever zijn dan normaal als je in een andere omgeving slaapt. De onderzoekers vermoeden dat dat komt doordat die op zijn hoede blijft voor mogelijk dreigend gevaar van de onbekende omgeving.Je linker hersenhelft fungeert dus als een soort nachtwaker.

Bij de rechterhelft was daarentegen geen verschil te merken. En het is door dat verschil in activiteit tussen je twee hersenhelften dat je uiteindelijk slechter inslaapt.

Maar er is ook goed nieuws. Na een nachtje zijn je hersenen opnieuw gewend aan de nieuwe omgeving en dommel je weer in als een roosje.

Kosta redactie