Spaanse Bank waarschuwt voor banenverlies bij verhoging minimumloon

1 Januari 2019

spaanse-bank-waarschuwt-voor-banenverlies-1De president van de Banco de España, Pablo Hernández Cos, waarschuwt voor banenverlies wanneer de minimumlonen worden verhoogd. Het wetsvoorstel om de minimum lonen te verhogen (SMI; Salario Minimal Interprofésional) zou met name slecht uitpakken voor mensen met een laag productieniveau.

Hierbij doelt de bankdirecteur op onervaren jongeren, ouderen en laagopgeleiden. Deze kwetsbare groepen zijn nu ook al oververtegenwoordigd onder de werklozen.

De heer Hernández Cos is bang dat wanneer de wet van kracht gaat de economische ongelijkheid in Spanje verder zal toenemen. In vergelijking met landen als Nederland is er in Spanje ook nu al sprake van grote economische ongelijkheid.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zoals deze er nu ligt wordt het minimumloon verhoogd naar € 1.000,00 per maand.

Kosta redactie