Spaanse online aankopen

22 December 2017

spaanse-online-aankopen-1

Naar verwachting zullen de Spanjaarden dit jaar voor € 28 miljard aankopen hebben gedaan via het internet. In 2016 bedroeg die omzet nog € 23,91 miljard, wat op zichzelf ook weer een stijging was van 15% ten opzichte van 2015.

Men becijfert dat van de 46 miljoen Spanjaarden zo’n 54% het laatste jaar online heeft gewinkeld. Het meest werden kleding en schoeisel aangeschaft (40%), direct gevolgd door elektronica (38%) en boeken (24%).

Waarschijnlijk in verband met distributieproblemen bedroeg het aandeel van voedselaankopen slechts 12% van het totaal.

Kosta redactie