Staat ondersteunt zwaar getroffen zelfstandige (autonomos)
met 661,04 euro

25 Maart 2020

staat-ondersteund-zwaar-getroffen-zelfstandige-1

Alhoewel dit voor de zwaar getroffenen zoals restaurants die compleet gesloten zijn waarschijnlijk een druppel op een gloeiende kookplaat is, is het beter als niets. Te verduidelijking gaat het hier om directe ondersteuning van de staat en niet om een lening of geld dat later weer terugbetaald moet worden.

Deze maatregel is geldig voor 1 maand vanaf de declaratie van de alarmtoestand. En er zitten uiteraard meerdere voorwaarden aan vast.


Wie komt in aanmerking voor de steun?

Zelfstandigen waarvan de activiteiten zijn geschorst door de declaratie van de alarmtoestand of, anders, wanneer de facturering in de maand voordat de steun wordt aangevraagd, met ten minste 75% is verminderd ten opzichte van de gemiddelde omzet van het voorgaande semester.

Voor vragen over deze maatregel kunt u het besten contact opnemen met uw boekhouder.

Officiële Bron (articulo 17): https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

Kosta redactie