Steeds minder jongeren kiezen voor een exacte studie

25 April 2019

steeds-minder-jongeren-kiezen-voor-studie-1

Ondanks dat het percentage van de leerlingen dat na de bachilerato (diploma voortgezet onderwijs) gehaald te hebben kiest voor een opleiding met exacte vakken (37.4%) niet veel afwijkt van eerdere jaren, is het aantal leerlingen dat voor een exacte opleiding kiest in geen tien jaar zo laag geweest. En dit in een tijd waarin deze generatie is opgegroeid met computers, smartphones en goed bekend is met alle technologisch ontwikkelingen.

Een docent ligt toe: “de jongeren bereiden zich niet zozeer voor op hun toekomstige werk maar kiezen voor de makkelijkste weg een diploma te halen”. De directeur van de school IES Ben Gabirol vult hierbij aan dat de exacte studies sociaal en maatschappelijk beter bekend moeten worden om de jongeren te motiveren deze richting te kiezen.

Kosta redactie