Torremolinos vermindert schuld met 56 miljoen

7 September 2019

torremolinos-vermindert-schuld-56-miljoen-1De stad Torremolinos heeft sinds 2015 al meer dan 50 miljoen euro aan schulden afgelost. In juni van 2015 werd een schuld van bijna 200 miljoen euro aangetroffen door het nieuwe socialistische stadsbestuur. Dit legde al onmiddellijk een grote hypotheek op de economische vooruitzichten en de mogelijkheden om te investeren.

Vooral de schuld van ongeveer 70 miljoen euro in 2015 aan de sociale zekerheid wegens wanbetalingen weegt bijzonder zwaar. Deze schuld kost het stadsbestuur van Torremolinos maandelijks een half miljoen euro. Er worden onderhandelingen opgezet om deze last te verlagen.

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een overschot van 7,7 miljoen euro maar dit zal moeten gebruikt worden om de schuld af te lossen zoals bepaald in de wet.

Kosta redactie