Van voornemen naar voorbereiden

23 Januari 2019

van-voornemen-naar-voorbereiden-1

Januari is van oudsher een maand waarin velen gemotiveerd zijn om met een goed voornemen te starten. En vaak staan deze in het teken van `meer bewegen´ daar vrijwel iedereen wel beseft dat bewegen belangrijk en gezond is voor zowel lichaam als geest. Helaas haalt het voornemen vaak de zomer niet, laat staan de decembermaand. Als reden wordt nogal eens het gebrek aan tijd aangevoerd, maar dikwijls is het eerder een kwestie van slecht voorbereiden.

De eerste stap in een goede voorbereiding is het omschrijven van het doel. Een voornemen als ‘meer bewegen’ is erg vaag en stimuleert niet om tot actie over te gaan. U wilt meer bewegen, maar waarom? Wat wilt u bereiken?

van-voornemen-naar-voorbereiden-2

Een veel gehoord doel is afvallen. Dit vraagt echter een uitgebreidere aanpak dan bewegen alleen en valt buiten het bestek van deze column. Meer in de lijn van mijn vak ligt het doel om zich fitter te (blijven) voelen: kunnen blijven tennissen ook op oudere leeftijd, met de partner kunnen meelopen op de golfbaan in plaats van een buggy te moeten huren, een steeds weer terugkerende lichamelijke klacht verhelpen of voorkomen met specifieke oefeningen, of het bij een bestaande lichamelijke beperking toch zo mobiel en zelfstandig mogelijk blijven.

Is het doel eenmaal helder, dan is de volgende stap om een actieplan op te stellen. Een goed actieplan is realiseerbaar en ‘meetbaar’, en past bij uw interesses alsmede in uw agenda. Wat spreekt u aan, en wanneer wilt u dat gaan doen? Wandelen op de boulevard of liever naar de gym? Zich bij een les aanmelden of thuis alleen oefenen? Een algemeen oefenprogramma van internet plukken of specifieke oefeningen doen om uw klacht te verhelpen of te voorkomen?

Om een actieplan vol te blijven houden helpt het om dit te koppelen aan bestaande gewoontes of dagelijkse handelingen. Zoals: wandelen vóór het ontbijt of oefeningen doen ná de koffie. Als de gekozen actie niet voor een dergelijke koppeling geschikt is, stel dan een nieuwe regelmaat in en zet deze ook in uw agenda, bijvoorbeeld ‘Ik ga twee keer per week op maandag en donderdag van 10 tot 11 wandelen’ of ‘Ik doe op maandag, woensdag en vrijdag na de koffie een half uur oefeningen’.

Zoek een beweging waar u plezier aan beleeft, anders is het wel heel erg lastig om gemotiveerd te blijven. Begin rustig en geef uzelf tijd om het doel te bereiken, het jaar is nog lang. Als u pijn voelt of lang nodig heeft om te herstellen, bent u te ver gegaan en zult u wat langer rust moeten nemen tussen de activiteiten of de intensiteit ervan moeten verlagen. Niet getreurd, alle begin is moeilijk, een dipje hoort erbij. Volgende maand kan er waarschijnlijk wel weer een schepje bovenop.

Evalueer na een week of drie: is er iets van mijn voornemen terecht gekomen? Zo ja, geef uzelf een compliment en ga zo door, op naar de volgende maand! En zo nee, waardoor kwam dat? Was het toch niet realistisch en had u de lat toch te hoog gelegd? In dat geval: stel het actieplan bij en doe eventueel een stapje terug. Houd u nog eens scherp voor ogen wat het doel was en begin opnieuw. Het is een kritiek moment waarop velen afhaken, maar laat dat deze keer niet gebeuren! Uw goede voornemen is vast een tweede, en zelfs een derde poging waard.

Mocht u bij het voornemen ‘meer bewegen’ eens over uw ideeën van gedachten willen wisselen, hulp willen hebben bij het opstellen of uitvoeren van uw plan, of merkt u dat uw voornemens in het slop raken en kunt u wel wat praktische tips en motivatie gebruiken, neem dan gerust eens contact op. Beweegprogramma´s samenstellen die afgestemd zijn op de individuele behoeften en mogelijkheden hoort bij ons vak.

Marielle de Bruin