De voetbalperikelen van Málaga en Marbella

16 Juni 2020

voetbalperikelen-malaga-marbella-1Op 12 maart werd wegens het Covid-19 virus de Spaanse voetbalcompetitie stilgelegd. Dientengevolge heeft ook deze bedrijfstak ernstige financiële problemen. Net als in de Lage Landen is er een situatie waar niemand ooit rekening mee heeft gehouden en de toch al stroeve verhouding tussen de twee hoogste voetbalorganen, de LPF (Liga de Futbol Profesional) en de RFEF (Real Federación de Fútbol), maakt alles nog ingewikkelder.

Dit besluit resulteerde in een verlies van minstens 670 miljoen euro aan televisierechten en kaartverkoop voor de clubs in  de Primera Division.  

Málaga  in 2A en Marbella in 2B zijn de hoogst geklasseerde voetbalclubs in de provincie Málaga. Begrijpelijkerwijze heeft de huidige pandemie voor nogal wat ongemak gezorgd dat voor Málaga CF op een zeer ongelukkig moment kwam.

De al jarenlang omstreden voorzitter, de Qatarees Abdullah Bin Nasser Al Thani verklaarde eind vorig jaar in een interview dat de mensen van Málaga zijn familie waren en in zijn bloed zaten en dat hij niet voorzitter was geworden om geld te verdienen. Een paar maanden later werd hij door de vereniging van kleine aandeelhouders voor het gerecht gedaagd.

De rechter was het eens met de klacht die, om het maar eens voorzichtig uit te drukken, bestond uit slordig boekhouden plus het witwassen van gelden. Eind februari besliste de rechter dat Al Thani voorlopig uit zijn functie ontheven moest worden en een curator werd aangesteld. Het bleek al snel dat tussen 2015 en 2019 niet minder dan 5,5 miljoen euro uit de clubkas was verdwenen in de vorm van leningen.  Verder had  Al Thani behalve zich zelf ook zijn drie zoons en dochter rijkelijk beloond voor hun taken binnen de club. Zijn  jaarlijkse bruto salaris was 592.000 euro terwijl zijn drie zoons respectievelijk iets meer dan 584.000, 157.000 en 110.000 euro per jaar ontvingen. Ook bleek dat  dochter Hamyan Al Thani vanaf 1 maart 2017 een salaris van 80.000 euro kreeg van de club voor haar functie van talentscout voor het vrouwenvoetbal.

Het trosje advocaten van Al Thani dringt nu aan op een zo spoedig mogelijke opheffing van de huidige toestand en de aangestelde administrator heeft verklaard dat er enige beslissingen zijn  genomen met het doel de economische balans te hervinden en enige uitgaven, die onbetaalbaar zijn voor de club, te stoppen.
Een aardige bijkomstigheid is dat de gemeenteraad van Málaga met algemene stemmen besloot om de naam Al Thani, die ze in een vlaag van verstandsverbijstering gaf aan een nabij het stadion gelegen verkeersplein, veranderd heeft in 'Rotonda Afición Malaguista'. Verder bleek uit een politierapport dat de familie Al Thani de bouwplannen voor de in 2011 verkregen concessie voor de uitbreiding van Marbella's Bajadilla haven, met geld van de voetbalclub Málaga betaalde, maar dat terzijde.
Tot zover de bestuurlijke problemen.

Op het sportieve vlak was het voor Málaga een slecht begin in de Tweede Divisie A  en verbleef de club een tijdje in de staart van de ranglijst. Toen de competitie werd stilgelegd stond Málaga met 38 punten uit 31 wedstrijden net buiten de gevarenzone dus er is nog wat werk aan de winkel als de competitie binnenkort weer hervat wordt.

Voor Marbella is het een veel rooskleuriger verhaal. Na de komst van de Chinezen die de club overnamen van de Russische eigenaar in november 2018 liep alles van een leien dakje.  Het gemeentelijk voetbalstadion werd opgeknapt, er verscheen een gloednieuwe spelersbus en de bestaande selectie werd versterkt met enkele spectaculaire aankopen. Toen op 12 maart het Corona virus het stopzetten van de competitie veroorzaakte stond de club op de tweede plaats in de vierde  groep van de Tweede Divisie B. Van de tot dan toe 28 gespeelde wedstrijden werd slechts 1 verloren.

Op 8 mei werd door de RFEF besloten de reguliere voetbalcompetitie voor de clubs in Twee B als beëindigd te beschouwen zonder degradaties maar wel met een versnelde promotiecompetitie te spelen tussen de nummers 1 t/m 4 van de vier groepen waaruit de Tweede Divisie B bestaat. De wedstrijden worden evenwel zonder publiek gespeeld. Dit onder voorbehoud dat de de huidige gezondheidssituatie zich gunstig ontwikkelt. De  wedstrijden worden dan deze zomer gespeeld, waarschijnlijk eind juni.

Berry J. Prinsen