Waarom vertelt niemand mij wat?

25 Maart 2019

waarom-vertelt-niemand-mij-wat-1

Ik schreef er al eerder over; de informatievoorziening over bijvoorbeeld fiscale verplichtingen in Spanje vanuit de overheid is belabberd. Omdat de meeste Spanjaarden dit soort zaken het liefst geheel bij de gestor (boekhouder) neerleggen is de kans niet al te groot dat zij u een helpende hand kunnen bieden.

Recent moest mijn vrouw haar rijbewijs vervangen en vroeg zich af of zij daarvoor haar padron (inschrijving bij de gemeente) mee moest nemen. Ik kan u alles vertellen over fiscale en juridische zaken, maar hierop wist ik het antwoord niet zeker. Ik vroeg het vijf Spaanse vrienden; 1 zei: “ja” en 1 zei: “nee” en de anderen verwezen naar de gestor. Heb je de boekhouder nodig om een rijbewijs te vernieuwen? Kennelijk wel dus, al verwacht ik niet dan mijn cliënten mijn kantoor zullen benaderen met een dergelijk verzoek. Het antwoord was overigens “ja”.


Modelo 210

Voor velen van u wellicht bekend, maar ook voor velen nog niet. Modelo 210. Als u onroerend goed bezit in Spanje maar geen Spaans belastingplichtige bent dient u jaarlijks dit formulier in te (laten) vullen en belasting te betalen over uw bezit(tingen). Niet dat de belastingdienst u daar actief op wijst, maar wanneer u dit verzuimt te doen zijn de boetes die u kunt krijgen geen prettige ervaring. Wanneer u (een deel) van het onroerend goed verhuurt dient u zelfs per kwartaal aangifte en betaling te doen.

Omdat er altijd uitzonderingen op de regel zijn kunt u aan dit artikel geen rechten ontlenen. Laat u persoonlijk adviseren over uw rechten en plichten. Als dit voor u van toepassing is en u heeft geen aangifte(n) gedaan, laat u dan kundig bijstaan. De aangifte over 2018 dient overigens pas voor eind 2019 gedaan te worden, dus daar is nog ruim de tijd voor (als er geen sprake is van belaste verhuur).


Toch meer inzicht krijgen

Wel eens per ongeluk te hard langs een flitspaal gereden? Of wel eens getwijfeld over wanneer uw auto ook alweer door de ITV (APK) moest? Een bekeuring, voor de snelheid dan, valt in de regel binnen redelijke termijn op de mat en als u deze binnen 14 dagen na dagtekening betaalt komt u er met 50% van het sanctiebedrag van af.

Maar soms zijn de Spaanse posterijen ook het spoor een beetje bijster en kan het zomaar eens gebeuren dat een bekeuring geheel niet aankomt. Na enige tijd, vaak rond het einde van het jaar, wordt er dan een embargo (beslag) op uw rekening gelegd ten grote van het boetebedrag, rente en administratiekosten.

Hetzelfde geldt als u vergeet de wegenbelasting (impuestos de circulación) tijdig te voldoen. Omdat deze belasting in vergelijkiing met bijvoorbeeld Nederland zeer gering is en 1 maal per jaar in rekening wordt gebracht, bestaat de mogelijkheid dat deze aanslag aan de aandacht ontsnapt.

Toch zijn er mogelijkheden om inzicht te krijgen in alle overheidszaken die voor u als particulier of ondernemer (resident of niet resident) spelen. U kunt hiervoor namelijk een “certificado digital” (laten) aanvragen.

Met dit certificaat heeft u of uw adviseur inzicht in de meest voorkomende zaken die u met de overheid moet regelen. U kunt hier openstaande bekeuringen mee inzien, wanneer de ITV van de auto vernieuwd moet worden en ook zien welke aangifte(n) u moet doen of gedaan had moeten hebben (op basis van de gegevens die de overheid in de administratie heeft).

Ook kunt u voor digitale communicatie met de overheid een ‘clave pin’ aanvragen dat u inlogmogelijkheden geeft met uw telefoon.

Als u er zeker van wilt zijn dat u tijdig aan u verplichtingen zult voldoen en een helder inzicht wilt hebben is een van voornoemde mogelijkheden zeker aan te raden.

Raul Boer