Werelddag voor water

22 Maart 2018

22 maart 2018

werelddag-voor-water-1Deze dag werd voor het eerst gehouden in 1993 toen de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 22 maart uitriep tot Werelddag voor water. Deze dag werd voor het eerst formeel voorgesteld in Agenda 21 van de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) van 1992 in Rio de Janeiro, Brazilië. De naleving begon in 1993 en is sindsdien aanzienlijk toegenomen.

De VN en haar lidstaten wijden zich deze dag aan de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de VN en de bevordering van concrete activiteiten in hun landen met betrekking tot de watervoorraden in de wereld. Elk jaar neemt een van de verschillende VN-organisaties die zich bezighouden met watervraagstukken het voortouw bij de promotie en coördinatie van internationale activiteiten voor Wereldwaterdag. Sinds de oprichting in 2003 is UN-Water verantwoordelijk voor de keuze van het thema, boodschappen en leidinggevend VN-agentschap voor de Werelddag voor Water.

Naast de lidstaten van de VN hebben een aantal NGO's, die zich inzetten voor schoon water, de Werelddag voor Water gebruikt om de aandacht van het publiek te vestigen op de kritieke waterproblematiek van onze tijd. De deelnemende agentschappen en NGO's hebben de aandacht gevestigd op kwesties zoals het feit dat een miljard mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater.

Kosta redactie